Pietní akce na chvíli spojila Baťovu rodinu

Zlín - Vstřícné gesto dnes po dlouhé době spojilo obě větve rodiny Baťových. Na pietní akci ke 45. výročí smrti Jana Antonína Bati se ve Zlíně nečekaně objevili i příbuzní a spolupracovníci Tomáše Bati juniora, kteří ještě před čtyřmi měsíci ignorovali odhalení společného sousoší obou Baťů - zakladatelů. Kanadská a brazilská větev rodiny velkoprůmyslníků jsou dlouhá léta ve sporu a dokonce se soudily o nástupnictví ve vedení obuvnického koncernu.

Zlín díky těmto dvěma mužům diktoval ekonomické tempo a ohromoval celý svět. Poválečný spor o majetek ale nadlouho rozjitřil kdysi svorné rodinné vztahy a emoce propukly naplno i před pár měsíci, když Zlín společným sousoším uctil památku svých moderních zakladatelů.

Hodnocení sporů ať mají na starosti historikové, právníci zase ať dál v tichosti vyčíslují hodnotu neprávem zabaveného majetku. Zlín už ale dál nehodlá mezi nevlastními bratry dělat rozdíly. „Občané Zlína nemohou tyto dvě osobnosti posuzovat podle sporů jejich rodin, kanadské a brazilské, nýbrž jen podle jejich schopností a významu,“ zmínil Albert Černý ve svém vzpomínkovém proslovu.

Video Reportáž Josefa Kvasničky
video

Reportáž Josefa Kvasničky

K zahlazení vášní má v budoucnu posloužit i nově zrekonstruovaný Památník Tomáše Bati. Což by podle primátorky Zlína Ireny Ondrové mělo být místo smíření všech, co se zasloužili o rozvoj Zlína. Nejprve se ale musí do nového odstěhovat filharmonie a krajská galerie, pak Zlín začne shánět bezmála 100 milionů. Tolik bude stát uvedení slavné budovy do původního stavu.