Boj o pozemky v Rokytnici

Zlínsko - Rokytnice na Zlínsku zažila dosud nejbouřlivější jednání svých zastupitelů. Jedním z bodů programu totiž byla směna obecních pozemků za pozemky vlastněné firmou TVD Slavičín. S tím ale někteří zástupci obce nesouhlasí, podle územního plánu vyvěšeného na úřední desce totiž firma hodlá na části obecního pozemku postavit sluneční elektrárnu.

„Pozemky pro fotovoltaiku se prodávají podstatně dráž, než zemědělská půda, kterou výměnou nabízí společnost TVD. Mělo by proto dojít k nějaké finanční náhradě, aby nebyla směna pro obec nevýhodná,“ sdělila svůj požadavek senátorka a bývalá starostka Rokytnice Jana Juřenčáková a navrhla, že daleko lepší by bylo pozemek soukromé firmě pronajmout. Podle výpočtů, které si nechala vypracovat, by tak Rokytnice za dvacet let získala až šest milionů korun.

Zástupci firmy TVD ale považující částku za nadhodnocenou: „Nejsem ekonom, ale myslím, že tolik peněz by obec nezískala ani v případě, že bychom postavili elektrárnu na celém pozemku o celkové rozloze dvou hektarů. My jsme s výstavbou solárních panelů počítali zhruba na desetině pozemku a na zbytku bychom vybudovali protipovodňový val, který by naše tovární haly ochránil v případě povodní,“ uvedla právnička společnosti Alena Štefaníková.

Video Boj o pozemky v Rokytnici
video

Boj o pozemky v Rokytnici

Stejný názor sdílí také současný rokytnický starosta, Antonín Goňa. Ten ve firmě TVD ještě před čtyřmi lety pracoval jako kontrolor. Po nástupu do současné funkce byl z této pozice uvolněn: „Pan Goňa měl oznámit zastupitelstvu, že je bývalým zaměstnancem firmy a může proto při jednání dojít ke střetu zájmů, což ovšem neučinil,“ vyčetla starostovi Juřenčáková.

Podobné narážky ale Goňa odmítá: „Nezastával jsem žádnou vedoucí pozici, kde bych mohl ovlivňovat chod firmy. Podle mě hraje roli v tomto případě spíš skutečnost, že se blíží volby a každý se chce zviditelnit.“

K hlasování o směně pozemků nakonec vůbec nedošlo. Firma TVD totiž svou žádost o výměnu překvapivě stáhla. Zjistila totiž, že současná rozloha sluneční elektrárny, která se okolo firmy rozbíhá, je pro jejich potřeby dostatečná a není proto zatím důvod ji dál rozšiřovat. Celý spor proto skončil stejně rychle, jak začal. Společnost TVD ale nevylučuje, že v budoucnu se k myšlence výměny pozemků ještě vrátí.