Filozofická fakulta v Brně bude mít nové zázemí

Brno – Brněnská filozofická fakulta konečně získá reprezentativní prostory. Zázemí pro studenty humanitních oborů je tu dlouhodobě nevyhovující. Půlmiliardová dotace umožní rozsáhlou rekonstrukci, na kterou čekají nejen studenti. Dotace by měla pomoci fakultě uvést areál do vyhovujícího stavu. Je totiž poslední fakultou, která ještě nebyla zrekonstruována. Pokud půjde vše podle plánu, bude rekonstrukce dokončena v roce 2014.

Peníze žádala škola už od státu, nedočkala se. Nyní se obrací na evropské fondy. Některé učební prostory jsou totiž v havarijním stavu a s rekonstrukcí se musí začít co nejdříve. Jeden z traktů už statik uzavřel. „Samozřejmě nejde jen o ty zdi, chodby a místnosti, ale jejich vybavení a vytvoření prostředí pro snadnější a intenzivnější výuku v oblasti humanitních věd,“ vysvětluje děkan Filozofické fakulty MU Josef Krob.

„Osud této budovy je bohužel velmi smutný. Byla postavena jako provizorium s délkou životnosti patnáct let, bohužel dnes tomu je skoro sto let. Budova je neopravitelná, má slabé základy, takže bude rekonstruována demolicí,“ dodal tajemník Filozofické fakulty MU Ivo Jurtík.

Filozofická fakulta patří k prvním čtyřem fakultám, které na Masarykově univerzitě vznikly. Ačkoliv ji navštěvuje přes deset tisíc studentů, zázemí zde mají stejné jako jejich dávní předchůdci. Díky dotaci však získají památkově chráněné budovy novou podobu. Vedle nich pak vznikne kompletně nová stavba.