Hejtman Hašek žádá ministra zemědělství, aby změnil své rozhodnutí

Brno - Vedení Jihomoravského kraje se nelíbí změny, které provedl ministr zemědělství v managementu Povodí Moravy. Rada kraje dnes schválila dopis, který má Česká televize k dispozici, v němž hejtman Michal Hašek (ČSSD) vyzývá k revokaci rozhodnutí o odvolání radního Jihomoravského kraje Ivo Poláka (ČSSD) z dozorčí rady Povodí Moravy.

„Jsem přesvědčen, že odvolání Mgr. Ivo Poláka bylo s největší pravděpodobností motivováno stranickým zájmem,“ píše v dopisu Hašek. Dále v něm upozorňuje, že dosud bylo zvykem, že v dozorčí radě Povodí Moravy zasedali představitelé kraje, aby byla zajištěna koordinace v otázkách rozvoje a protipovodňových opatření.

„V neposlední řadě považuji způsob informování o změnách v orgánech státního podniku, jehož činnost a rozvoj významným způsobem ovlivňuje, jak pozitivně, tak negativně, celé území kraje, za nevhodný a odporující dobré praxi mezi orgány státní správy a samosprávy,“ vytýká ke konci dopisu Hašek.

"K obměně dozorčí rady jsem přistoupil po pečlivém vyhodnocení její dosavadní činnosti. Impulsem byla i má osobní návštěva zaplavených oblastí na Olomoucku a Hranicku, které pod správu Povodí Moravy spadají,“ vysvětloval v úterý změny ve statutárních orgánech Povodí Moravy ministr zemědělství Ivan Fuksa (ODS).

„Prakticky všichni starostové dotčených obcí kritizovali vedení povodí za slabou komunikaci a špatnou práci. Sám jsem měl možnost se na vlastní oči přesvědčit, že jejich kritika je bohužel oprávněná,“ tvrdí ministr s tím, že nově dosazení členové dozorčí rady mají za úkol všechny uvedené nedostatky co nejrychleji odstranit.

Do dozorčí rady přišli nově Robert Knobloch a zastupitel městské části Brno-sever Jiří Hos (ODS). Právě Hos se má stát podle informací České televize předsedou dozorčí rady. O odvolání generálního ředitele Libora Dostála a o výměně dvou členů dozorčí rady PMO informovala Česká televize jako první v úterý 14. září.

Proti „vyhazovu“ Libora Dostála a dosazení Radima Světlíka (bývalý radní Brna-Židenic za ODS, bývalý ředitel Závodu Dyje PMO) na jeho místo se ještě týž den ozval hejtman Michal Hašek. „Zpolitizování fungování Povodí Moravy považuji za faul v režii ODS. Upozorňuji pana premiéra, pana ministra i další dotčené činovníky ODS, že Povodí Moravy je státní podnik, nikoliv dobyté území,“ reagoval v úterý Hašek. Zároveň vyzval ministra Fuksu, aby vypsal na post generálního ředitele výběrové řízení.