Výstava ve vinohradech spojila umělce z Rakouska, Česka a Slovenska

Brno - Tvrdonické vinohrady, náves a okolí vesnice v těchto dnech připomínají netradiční výstavní sín. Rakouští, čeští a slovenští umělci je poseli skulpturami, které vyrobili během společného sympozia v předchozích pěti dnech. Zadání bylo jednoduché. Sochy musí být inspirované typickými produkty, kulturou a životním stylem jednotlivých zúčastněných národů.

Občanské sdružení Tradiceum Moravicum akcí propaguje region Podluží. V krajině na pomezí tří států docházelo v historii k integraci různorodých kultur a životních stylů. Proto byli do Tvrdonic přizváni umělci a designéři, aby genia loci zaznamenali tvorbou prostorových skulptur. Vzhledem k vinařské tradici v oblasti se většina děl týká právě vinného moku.

„Uměleckého symposia se účastní dvaadvacet umělců. V mezinárodních týmech spolupracují a z materiálu, který má spojitost s vínem, vytvoří celkem sedm uměleckých děl. Během víkendové vernisáže pak bude všem představen koncept každé skulptury,“ uvedl předseda občanského sdružení Zdeněk Balga.

Video předseda Tradiceum Moravicum Zdeněk Balga
video

předseda Tradiceum Moravicum Zdeněk Balga

předseda Tradiceum Moravicum Zdeněk Balga

Umělci popisují své koncepty

No comment - práce umělců

Umělci už se svými výtvory finišují a instalují je do krajiny. V každém díle je pak zachycen koncept znovuspojení tří národů.

Harry Raab, specialista na práci s motorovou pilou, například zvolil jako téma své sochy tři trilobity spojené ostnatým drátem. „Trilobit je úžasný tvor, protože má tři oči, které symbolizují naše tři země. Ostnatý drát pak znamená politické rozdělení těchto zemí,“ vysvětlil umělec.

Wilfried Swoboda se studenty Fakulty výtvarného umění VUT v Brně například připravili „strašidýlka“, která představují osvobození vína. Vytáhli vinné hlavy ze země, čímž jim byla dána svoboda. Za pomoci sádrového odlitku pak dali každému kmínku tvář a postavili je do skupiny ostatních dvaceti dvou postaviček.

Jak dlouho výstava v Tvrdonicích vydrží, to není vůbec jasné. Umělecký záměr je totiž také, aby se díla měnila v čase stejně jako krajina a její osídlení, ze které vycházejí. Pokud budou chtít návštěvníci vidět díla všechna, budou si muset vyčlenit přes hodinu času na šestikilometrovou procházku.

Výstava ve vinohradech
Výstava ve vinohradech