Neslyšící v Brně dnes slavili mši ve znakové řeči

Brno - Výjimečnou bohoslužbu dnes sloužil v kapli kláštera svaté Alžběty v Brně kněz Leo Zerhau. Na adventní mši se ani nezpívalo ani nehrály varhany. Přesto byla pro přítomné přínosnější než kterákoli jiná. Věřícími totiž byli neslyšící a dorozumívacím jazykem znaková řeč. Podobná mše se uskuteční jen zcela výjimečně. Na tu další si budou muset neslyšící věřící počkat na příští Velikonoce.

Bohoslužba pro neslyšící si vyžaduje mnohem důkladnější přípravu než běžná mše. „Člověk se pokouší vyjádřit věci abstraktní, o kterých se mluví ve víře velmi konkrétním způsobem. Před bohoslužbou je třeba texty upravit, aby se daly snadno vyjádřit ve znakové řeči,“ popsal složitou přípravu mše kněz Leo Zerhau.

Na úpravách textů i na bohoslužbě samotné se podílí i tlumočnice Jaroslava Maňasová: „Snažím  se text upravit tak, aby to dávalo smysl a aby obsah zůstal zachovaný.“

Podobné bohoslužby jsou u nás zatím spíše výjimečné, i proto na ni neváhají přijet věřící nejen z Brna, ale z celé jižní Moravy.