Kšeft se spravedlností?

Brno - Tržní hospodářství dorazilo, zdá se, i do oblasti justice. Svědčí o tom billboard, který se objevil u Justičního paláce v Brně. Láká na služby rozhodčích soudů, které mohou rozhodovat zejména v obchodních sporech. Stačí, když obě strany podepíší smlouvu, v níž je stanoveno, že o případných sporech rozhoduje právě rozhodčí soud. Takové rozhodnutí ale nemusí být bez rizika. Příkladem může být kauza zámku v Oslavanech, kde rozhodce přiřkl zámek svému známému a město se pak muselo o objekt stejně soudit.

Video NO COMMENT: Billboard před justičním palácem
video

NO COMMENT: Billboard před justičním palácem