Závady na kolejích lemují železnici z Brna na Vysočinu

Brno/Vysočina – Téměř 200 závad našli kontroloři na pouhých pár kilometrech železnice z Brna na Vysočinu. Zatímco Drážní inspekce varuje dokonce před vykolejením vlaku, Správa železniční dopravní cesty, která se v Česku o koleje stará, to odmítá – údajně jde o vady, které nejsou nebezpečné.

Varování přinesl již leden – nákladní vlak v Brně-Maloměřicích vykolejil kvůli prasklé výhybce. Jen se štěstím do něj v plné rychlosti nenajela jiná souprava se zhruba 50 lidmi. Celá tato trať je v kritickém stavu, jak už dlouho upozorňuje Drážní inspekce. Podle Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), organizace zodpovědné za stav kolejí, není situace tak vážná.

Vrchní inspektor Josef Dvořák informoval, že za posledních 14 měsíců bylo na trati 40 lomů kolejnic a závady stále nejsou odstraněny. Mluvčí SŽDC Pavel Halla namítá, že železnice je v odpovídajícím stavu vzhledem ke svému stáří. Jde o starou trať z Brna přes Vysočinu do Prahy. Skoro 200 vad je přitom jen na prvním 17kilometrovém úseku.

Video Reportáž Ondřeje Schneidera a Luboše Rosího
video

Reportáž Ondřeje Schneidera a Luboše Rosího

Generální inspektor Drážní inspekce Roman Šigut doplnil, že 68 z těchto závad bylo zjištěno už v roce 2009 a měly být odstraněny do šesti měsíců. Nestalo se tak ani po 12 měsících. Na trati každý den projede více než sto osobních vlaků a rychlíků, zanedbání povinné údržby je podle inspekce nebezpečný hazard se zdravím tisíců cestujících. Josef Dvořák říká, že může dojít až k vykolejení vlaku.

„Jedná se o závady, které jsou v režimu sledování, není tedy ohrožena bezpečnost,“ ubezpečuje Pavel Halla. Právě v tom je spor mezi správcem železnic a kontrolory. Řešením je kompletní výměna kolejí, která je ale drahá. Například nyní bude SŽDC platit zhruba 30 milionů korun za 10 kilometrů nových kolejí.

Závady na kolejích
Závady na kolejích