Projekt Barevný svět cílí na mentálně postižené

Jihlava – V Třebíči startuje zajímavý projekt, který má motivovat mentálně postižené občany k práci a nenásilnou formou je začlenit do společnosti. Klienti tamního denního centra se připravují na práci v zámecké kavárně v Jaroměřicích nad Rokytnou. Mnozí z nich zatím nikdy nepracovali mezi lidmi. O to více se proto věnují nácviku nových pracovních dovedností. 

Klienti denního stacionáře se připravují na práci v kavárně již půl roku. Mimo jiné se učí připravovat různé druhy kávy, čokolády i čaje. „Pro ně je to všechno nové, a proto začínáme od začátku. Učíme se například servírování nápojů,“ popisuje sociální pracovnice Barevného světa Třebíč Dana Večeřová. „Podobnou tréninkovou kavárnu jsem viděla před třemi lety v Praze a také v zahraničí,“ dodává ředitelka denního stacionáře Barevný svět Alena Hostašová. 

Dvacet klientů už absolvovalo kromě praxe i motivační kurz. Dozvěděli se, jaké mají povinnosti i práva, a nechybělo školení ohledně hygieny a třídění odpadů. „Já se tam moc těším, bude to pro mě příjemná změna,“ říká jeden z klientů. „Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z programu lidské zdroje a zaměstnanost, a ze státního rozpočtu,“ upřesňuje Alena Hostašová.  

Video Reportáž Blanky Poulové
video

Reportáž Blanky Poulové

Klienti budou dva roky pracovat na zkrácený úvazek. Teprve pak se vybere stálá obsluha kavárny, kde mimo jiné plánují i výstavy a autorská čtení. Zámecká kavárna bude v Jaroměřicích otevřena již v květnu.