Pobočka VŠUP ve Zlíně končí, z ekonomických důvodů

Zlín - Z ekonomických důvodů končí po dvaapapadesáti letech zlínská pobočka Vysoké školy uměleckprůmyslové v Praze. Dva ateliéry - Ateliér designu výrobků I a II - se přestěhují do Prahy a s nimi studenti a pedagogové, kteří chtějí ve škole zůstat. Před stěhováním se v rámci několika výstav připomene historie školy, její fungování společně s představením slavných pedagogů a absolventů. Přehlídka bude doplněna o výstavu klauzurních prací Artsemestr a prezentaci, jíž se VŠUP účastnila letošního veletrhu designu v Miláně. Loučení vyvrcholí v pátek 24. června v 17 hodin srazem absolventů.

„Program začíná výstavou v galerii Photogether mapující padesát dva let existence školy. Výstava Zlínská VŠUP 1959-2011 s podtitulem Momenty a momentky představuje uplynulé půlstoletí v osmi situacích, které ovlivnily výuku ve škole a následně i podobu průmyslového designu,“ uvedla vedoucí zlínské katedry a architektka Jitka Ressová. Vedle důležitých momentů je představena série fotografických momentek, které ve zpětném pohledu pomáhají dotvořit mozaiku o fungování školy v její minulosti i v současnosti.

Současnost katedry designu VŠUP ve Zlíně předznamenal historický vznik Školy umění, která ve městě fungovala v rámci firmy Baťa už od konce třicátých let. V odlišných podmínkách zopakovala podnětnou praxi německého Bauhausu a jako první se cílevědomě věnovala průmyslovému návrhu a reklamní grafice. Právě zde byly pod vedením Vincence Makovského položeny základy československého designu. Po roce 1945 byla škola začleněna do systému středních škol, poté zestátněna a přeložena do Uherského Hradiště.

Video Rektor VŠUP Jindřich Smetana ke stěhování zlínské pobočky
video

Rektor VŠUP Jindřich Smetana ke stěhování zlínské pobočky

Sochař Vincenc Makovský

Škola umění byla první školou na území nynější České republiky, která se cílevědomě věnovala průmyslovému návrhu a reklamní grafice. Ve Zlíně se sešla celá řada významných českých umělců i teoretiků. Do roku 1946 zde působil rovněž sochař Vincenc Makovský (1900-1966), který je oprávněně pokládán za zakladatele českého designu. Makovský byl první z českých umělců, který se věnoval tvarování strojů a vychoval si v tomto oboru i následovníky.

Zpátky do Zlína se vrátila roku 1959, kdy se pod VŠUP podařilo zřídit samostatné detašované pracoviště vedené Zdeňkem Kovářem, jedním z klíčových průmyslových designérů té doby. Koncepce nově vzniklého ateliéru tvarování strojů a nástrojů vycházela z dobových názorů na roli průmyslu a prosazování ergonomického principu a humanizace pracovního prostředí. Detašované pracoviště se stalo významným střediskem, na něž se obraceli státní výrobní podniky Tatra Kopřivnice, Tesla, LET Kunovice a nově třeba také Škodovka nebo Tescoma.

Novou kapitola vývoje průmyslového designu spustil rok 1989, kdy se do školy vrátil design obuvi a vznikl Ateliér designu výrobků a dopravních prostředků a Ateliér tvorby prostředí života a práce. Studuje v nich celkem 36 studentů. Všichni se i s učiteli, pokud budou chtít, přestěhují do Prahy. Je však otázkou, zda budou všichni chtít. Ve Zlíně se totiž velmi dynamicky rozvíjí mladá Univerzita Tomáše Bati. A ta studium designu nabízí také. „Podle mých informací to bude padesát na padesát, pokud jde samozřejmě o pedagogy,“ dodal Ressová. Právě Baťova univerzita měla obsadit prostory uvolněné budovy.

Pamětníci a například taky vedoucí zlínské katedry Jitka Ressová mluví o nostalgii, o tom že život ateliérů byl spjatý s městem a panovala v nich rodinná atmosféra. V Praze bude méně místa, alespoň zpočátku. V horizontu dvou let by ale podle rektora měla škola mít nové větší prostory.

Hostina pro návštěvu z jiného světa
Hostina pro návštěvu z jiného světa
Více fotek
  • Hostina pro návštěvu z jiného světa zdroj: VŠUP http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1550/154989.jpg
  • Hostina pro návštěvu z jiného světa zdroj: VŠUP http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1550/154986.jpg