Ruina ve Strachoticích ze seznamu památek zřejmě nezmizí

Zmojemsko - Spor mezi majiteli památkově chráněného domu ve Strachoticích na Znojemsku a památkáři o to, jestli 170 let staré venkovské stavení je nutné opravit, nebo ho smí zbourat, pokračuje. Ministerstvo kultury už jednou odmítlo dům ze seznamu památek vyjmout a teď s největší pravděpodobností zamítne i odvolání. Majitelé naopak o záchranu památky, kterou získali dědictvím, nestojí a na její rekonstrukci nemají peníze.

Pro manžele Horsákovy a spolumajitele Josefa Křížka je dům ve Strachoticích jen nebezpečná ruina, pro památkáře naopak unikát lidového stavitelství. Majitelé ale dostatek peněz na opravy nemají. Nejraději by ho nechali okamžitě zlikvidovat. Požádali proto ministerstvo kultury, aby dům nálepky kulturní památka zbavilo.

„Nevidím žádný důvod, proč by se měly do domu investovat nové peníze, protože se jedná o stavbu, která je naprosto morálně a fyzicky přežitá,“ uvedl zástupce majitelů Karel Pavlíček.  

Odbor památkové péče ve Znojmě majitelům loni nabídl půlmilionovou dotaci na první fázi oprav. Tu ale odmítli. Podle stavbaře Karla Pavlíčka, který majitele domu zastupuje, je dům už od svého vzniku před 170 lety špatně postavený a nezachránila by ho ani dřívější rekonstrukce. „Celková oprava je neuvěřitelně nákladná záležitost, podle posudku by vyšla na deset milionů korun. Na to by neměl ani stát,“ kroutil hlavou Pavlíček.

Video Zástupce majitelů Karel Pavlíček o špatném stavu domu
video

Zástupce majitelů Karel Pavlíček o špatném stavu domu


Pro památkáře to ale nejsou dostatečné argumenty. Žádost o odpamátnění domu už ministerstvo kultury jednou zamítlo. „Na základě zhodnocení důkazů stavba stále ještě vykazuje znaky kulturní památky a je tedy nadále nositelem významných architektonických, urbanistických a historických hodnot. Proto nebylo vyhověno žádosti a nedošlo ke zrušení statutu,“ vysvětlil stanovisko Ilja Kocián z oddělení ochrany kulturních památek ministerstva kultury.

Pokuty narůstají, majitelé však trvají na svém

Proti tomu se majitelé odvolali - podle všeho neúspěšně. Rozkladová komise ministerstva totiž došla k závěru, že není důvod měnit minulé rozhodnutí. Poslední slovo ale bude mít až ministr kultury. Šance, že rozhodne jinak než komise, je ale malá.

Mezi tím už majitelé domu dostali dvě pokuty, dohromady za 180 tisíc korun. Podle úřadů si totiž za stav památky mohou sami svojí nečinností. Moc dobře prý věděli, že je jejich dům kulturně chráněný, a byli upozorňováni, že o nemovitost musí řádně pečovat.„My se toho chceme zbavit. A když nám to nechtějí povolit zbourat, tak to necháme spadnout a hotovo,“ tvrdí spolumajitel Josef Křížka. Spolu s Horsákovými se obrátil také na kancelář ombudsmana. V tom vidí poslední naději na úspěch.