V lednickém Zámeckém rybníku je víc bahna než vody

Lednice - Na dně Zámeckého rybníka v Lednici se hromadí bahno. Hladina vody ve 29hektarové nádrži kvůli tomu postupně klesá, mizí ostrůvky, stromy a s nimi i vzácní ptáci. Na vybagrování nánosů však nejsou peníze. O záchranu dvě století staré památky se správci zámeckého areálu snaží získat dotace už tři roky, stále však marně. Hrozí tak, že rybník zanikne a s ním i zdejší unikátní ekosystém, díky kterému je lednický park chráněnou ornitologickou rezervací.

Stromy podél Zámeckého rybníka v Lednici stály původně tři metry od břehu. Teď padají do vody a patnáct umělých ostrůvků se zmenšuje doslova před očima. Na poplach bijí správci areálu už několik let - ničeho se ale dosud nedomohli.

„V některých místech jsou ostrovy zmenšené i o pět až sedm metrů,“ uvedl správce lednického parku Oto Bernard. Na vině jsou mnohaleté naplaveniny na dně rybníka, které tam přináší řeka Dyje. „Vrstva bahna se zvyšuje, tím se zvyšuje i hladina rybníka a ostrovy se pod ní začínají ztrácet,“ vysvětlil Bernard.

Ekosystém je v ohrožení

Vody v rybníce však spíše ubývá. Průměrná hloubka vody v rybníce je dnes jen 1,15 metru, vrstva bahna pod ní ale dosahuje výšky až 1,5 metru. Nutnost vybagrování nánosů je čím dál nezadržitelnější. „Může dojít i k tomu katastrofickému scénáři, že rybník úplně zmizí. V plytkých vodách brzy nebudou moct žít ryby, tím pádem zdejší vzácní ptáci přijdou o krmivo a park nadobro opustí,“ varovala kastelánka zámku v Lednici Ivana Holásková.

Projekt na opravu rybníka přitom leží památkářům na stole už několik let. Počítá s vybagrováním bahna ze dna a zajištěním břehů. Správci areálu na to už mají i stavební povolení. Původních sedmdesát milionů už seškrtali na skromnějších třicet, přesto neuspěli. „Není žádný fond, ze kterého bychom jako státní organizace mohli čerpat. Rybník jsme proto pronajali nezávislé organizaci, která má mnohem vyšší šance dosáhnout na evropské dotace. Ani tak se to nepodařilo,“ tvrdí kastelánka.

Památkáři se proto spoléhají na ministerstvo kultury a ministerstvo životního prostředí. Letos se jim je obměkčit nepodařilo, bojovat proto budou muset znovu příští rok. Stále věří, že záchrana dvousetleté památky a chráněné přírodní rezervace přece jen politiky osloví, a práce jsou ochotní rozfázovat i do několika let.

Lednické rybníky byly založeny ve středověku v močálovité krajině podél historické hranice Moravy a Dolního Rakouska. Největší z nich, rybník Nesyt je svojí rozlohou 302 hektarů zároveň největším rybníkem na Moravě. Nejmladším je Zámecký rybník vybudovaný na přelomu 18. a 19. století. Jako jediný z pětice rybníků je napájen řekou Dyjí. Z přebytečné hlíny po jeho vyhrabání byly navršeny malé umělé ostrůvky, které jsou dnes porostlé dřevinami.

Oblast lednických rybníků je chráněnou oblastí mokřadů a zároveň významnou ptačí rezervací. Hnízdí zde volavky, kormoráni, vodní slípky a další vzácní ptáci.