Elektrárna Dětmarovice plánuje spalovat ropné látky, obyvatelé mají strach

Severní Morava - Lidé v Dětmarovicích u Karviné mají obavy o životní prostředí ve svém bydlišti. Tamní tepelná elektrárna chce totiž začít spalovat ropné odpady z takzvaných ostravských lagun. První zkoušky ukázaly, že takový provoz je technicky možný. Hygienická měření při tom neprokázala zhoršení ovzduší. Obyvatelé Dětmarovic se přesto obávají, že při spalování ropných látek je mohou ohrožovat nebezpečné exhalace, a stejně jako starosta jsou rozhodnutím velmi rozhořčeni.

Při jednodenní tzv. mlecí zkoušce měřili hygienici kolem kotlů koncentrace nebezpečných látek. Měření zatím žádná ohrožení neprokázala. „Výsledky za tak krátkou dobu byly vysoce podlimitní až tři řády,” uvedl vedoucí oddělení hygieny práce z Krajské hygienické stanice v Ostravě Jiří Urbanec.

Na jaře by se měla v elektrárně uskutečnit ještě několikadenní spalovací zkouška. Poměr uhlí a ropných odpadů ve spalovací směsi by měl být 96:4. Podle Bohumila Čecha z Báňské univerzity bude podíl materiálu lagun natolik nízký, že by výsledné emise měly být ovlivněny v minimální míře. Mluvčí ČEZu Jaroslav František Jurča je nekompromisní: „V případě, že spalovací zkouška prokáže jakýkoliv minimální vliv na ohrožení životního prostředí v Dětmarovicích, tak v tomto případě nebudeme tyto kaly v dětmarovické elektrárně spalovat.”

Podle Bohumila Čecha navíc přinese spalování další pozitivní efekt: „Veškerá naše činnost směřuje k tomu, aby skutečně v roce 2010 tento materiál z prostoru lagun zmizel.” Jestliže se v kotlech ročně spálí plánovaných 64 tisíc tun ropných látek, jejich spalování by mělo trvat přibližně tři roky.