Stavbaři zprovozní dálnici v Ostravě–Svinově

Ostrava - Od 1. prosince si budou moci motoristé vychutnávat jízdu po dálnici D47. Stavbaři totiž slíbili, že zprovozní 18kilometrový průtah Ostravou až k Bohumínu. Ostravskému úseku zatím bude chybět větší část dálničních přivaděčů. Ty mají být dokončeny do tří let.

Už za deset týdnů budou moci řidiči najet na dálnici v Ostravě-Svinově, kde se kříží s ulicí Rudnou, a pak pokračovat až ke Starému Bohumínu. Vedoucí oddělení kontroly výstavby D47 závodu Brno Ředitelství silnic a dálnic ČR Tomáš Mráček vysvětluje: „Úsek od Starého Bohumína na hranice s Polskou republikou je v tuto chvíli ve stadiu přípravy zadávací dokumentace a je vyhlášeno výběrové řízení.“ Úsek dálnice od křížení s Rudnou ulicí až po Přívoz měl být podle původní smlouvy průjezdný až v polovině příštího roku. Tomáš Mráček sděluje, že tvrdým jednáním se zhotovitelem se podařilo tento termín zkrátit bez navýšení ceny díla.

Kvůli rekordnímu tempu výstavby bude těleso dálnice ještě nějaký čas sesedat. Pod kontrolou je hlavně 20 metrů vysoký násyp přes Vrbické jezero. Vedoucí technicko-dozorčí správy z firmy HBH Projekt s.r.o. Ivo Kolář popisuje situaci: „Dálnice v tomto násypu je projekčně přepočítána a navýšena tak, aby si celý násep v průběhu tří až pěti let ještě přirozeně dosedl do definitivní projektované polohy.“

Ozdobou dálnice je most přes Odru zavěšený na téměř padesátimetrovém pylonu. Mostovku dlouhou 105 metrů nese 2176 lan o celkové délce 136 kilometrů. Ivo Kolář dodává: „Nosná konstrukce mostovky je zavěšená na celkem 28 závěsech. Každý z těchto závěsů se skládá z 50 až 90 jednotlivých lan.“

S výjimkou křížení na Rudné, kde je napojení na silniční síť už hotovo, se k ostatním uzlům musí ještě v příštích letech postavit dálniční přivaděče. Jak říká Tomáš Mráček, křižovatka Ostrava – centrum nebude při zprůjezdnění dálnice plně dokončena, protože přivaděč Místecká má být dokončen až v roce 2010.

Dokončovací práce komplikují stavbařům tzv. šroťáci. O víkendu ukradli na tomto mostě 30 metrů svodidlového zábradlí a 500 metrů měděného kabelu.