Na Olomoucku si vychovávají mladé podnikatele

Horka nad Moravou - Vedení základní školy v Horce nad Moravou u Olomouce ve spolupráci se studenty Právnické fakulty Univerzity Palackého připravili pro žáky 2. stupně horecké školy unikátní projekt, zaměřený na budoucí orientaci ve světě byrokracie. Šestičlenná družstva jsou postavena před mnoho praktických úkolů, které jsou spojeny s podnikáním a stykem s úřady.

Náctiletí podnikatelé se velmi rychle vžili do svých rolí. Jejich činnost zahrnovala širokou škálu úkonů spojených s úřady - vytvoření občanských průkazů, sepsání smlouvy, založení bankovních účtů či jednání s notáři. Právě jejich vysokoškolští kolegové představovali úředníky, se kterými žáci během svých projektových dnů spolupracovali. Aby byl celý nácvik dokonalým modelem, připravené formuláře byly studenty kontrolovány a následně opatřeny razítky. Samotní aktéři přijali tuto novinku s kladnými reakcemi a velmi rychle se vžili do svých rolí.

Celý projekt si klade za cíl vést mladé lidi k budoucí samostatnosti v reálném životě a ukázat cestu labyrintem byrokracie. Vedlejší, i když neméně důležitý účinek má potřeba žáků komunikovat s cizími lidmi o konkrétních tématech. „Není vítězů, cílem naší práce je ukázat dětem svět úřadů, formulářů a připravit je na něco, co budou ve své pozdější seberealizaci potřebovat,“ vysvětlil Jiří Škarohlíd, zdejší učitel a manažer celého projektu, „oni si to vyzkouší, navíc nejsou v kontaktu jen se svými učiteli a učí se jednat s úřady.“

V počáteční fázi obdrží všechny skupiny určitý obnos financí, se kterým musí v dalším průběhu hospodařit. Pokud mají málo peněž, mohou více prostředků ve formě výhry v loterii či dědictví obdržet od zvláštní postavy s názvem Osud. V tomto směru smělá aktivita žáku a učitelů podle všeho zdaleka nekončí. Představitelé horecké školy uvedli, že do konce roku počítají s realizací tří podobných projektových dnů. V plánu mají zavítat mezi skutečné podnikatele, a to i do jiných měst.