Rozkvetly chráněné bledule jarní

Jihlava – Na Vysočině konečně zavládlo jaro. Projevuje se to mimo jiné i tím, že v těchto dnech rozkvetly květy bledule jarní v Národní přírodní rezervaci Ransko u Žďáru nad Sázavou. V tomto případě se jedná o mimořádně vzácnou lokalitu s nejrozsáhlejším výskytem této chráněné rostliny u nás i v Evropě. Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy se ji teď snaží ochránit před nájezdy různých nenechavců.

Bílé moře květů bledulí - i tak se dá popsat tento unikátní prostor o rozloze několika fotbalových stadionů. Ransko patří mezi přísně chráněné evropsky významné lokality. Na vzácný přírodní úkaz se sem teď přijíždějí dívat i školní zájezdy. „Tato oblast je místní unikát. Chceme, aby si toho děti vážily a zároveň si uvědomily, kde bydlí a co za vzácnost tady je,“ říká učitelka ze Ždírce nad Doubravou Hana Adamová. „Učíme se o tom, že nemáme chodit z cesty a že se zde nesmí nic trhat,“ říká jeden z žáků. „Nesmí se tu trhat květiny, protože jsou chráněné, a nesmí se tu ani křičet,“ dodává druhý. 

Na nenechavce, kteří jsou schopní si odtud květiny odnášet i s cibulkami ve velkých taškách, se ochranáři zaměřují pravidelnými hlídkami. Za ničení rezervace hrozí pokuta v desítkách tisíců korun. „Snažíme se návštěvníky, kteří by nevěděli, jak se chovat, trošku usměrnit,“ uvádí Pavlína Bukáčková ze Správy CHKO Žďárské vrchy. 

Kromě chráněných bledulí jarních je v Ransku v této době k vidění i silně vonící růžově kvetoucí keřík lýkovce jedovatého a do květu se chystají i další rostliny. „Devětsily, podléšky, sasanky jarní a postupně začnou přibývat další květiny, které potřebují více tepla a světla,“ upozorňuje Pavlína Bukáčková. 

Právě teď jsou bledule v největším rozkvětu a vydrží tak nejdéle do posledního dubnového týdne.