Jihlavská charita bude doléčovat drogově závislé

Jihlava - Nový projekt placený Evropskou unií má pomáhat bývalým uživatelům tvrdých drog  s navrácením do normálního života. V kraji Vysočina je totiž podle odhadů těchto uživatelů až tisícovka. Ti, kteří projeví snahu vrátit se normálního života, mají k dispozici nejprve kontaktní centra a následné léčebny nebo terapeutické komunity. Teprve po více než tříměsíční abstinenci pak přichází na řadu takzvané doléčení, které doposud na Vysočině chybělo.

„Je to první zařízení v kraji Vysočina tady je značná poptávka po takovém zařízení, protože máme zjištěno že jenom v Jihlavě vystupuje ročně až 150 lidí z ambulantních programů,“ uvedl Daniel Forman z Oblastní charity Jihlava. Nově vzniklé zařízení bude fungovat z evropských peněz. Z operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost se podařilo na následující tři roky získat grant ve výši 4 miliony korun. Za tyto peníze by mělo získat dlouhodobou pomoc nejméně 80 lidí. Projekt bude mít podle charity smysl tehdy, když se do normálního života vrátí alespoň přes dvacet lidí.

Čtyři miliony z unie mají pomoci ušetřit mnohem vyšší výdaje státu. „Na zdravotní péči především léčby žloutenky typu C jsou to výdaje v rámci soudního řízení a pak samozřejmě sociální výdaje – především hmotná podpora v nezaměstnanosti,“ upozorňuje vedoucí Následné péče Jihlava Jitka Křivohlavá. Pracovníci nového projektu budou úzce spolupracovat s léčebnami pro závislé osoby, tedy především s psychiatrickými a psychologickými pracovišti v kraji. Sociální služby a terapie bude nabízet Centrum U Větrníku. První klienty programu Následné péče přivítají v Jihlavě 1. září.

Video Reportáž Radovana Daňka
video

Reportáž Radovana Daňka