Ostravě se bude dýchat lépe, prach zadrží nový filtr

Ostrava - Tkaninové filtry za miliardu korun mají snížit prašnost provozu v areálu ArcelorMittal Ostrava o více než 70 procent. Filtr by měl ulevit ovzduší nejen při zimních inverzích, ale také při sanacích lagun. Množství prachu vypouštěného do ovzduší by se mělo snížit o 270 tun, což je přibližně jedenáct plně naložených vagonů. Podle odborníků ze zdravotního ústavu nicméně stále není jasné, jak se nová situace na zdraví obyvatel Ostravska projeví. Na znečištění ovzduší v Ostravě se totiž podílí i lokální topeniště a při nepříznivých povětrnostních podmínkách také topeniště v Polsku.

Společnost ArcelorMittal Ostrava je jedním z největších znečišťovatelů ovzduší v Moravskoslezském kraji. Práce na speciálním tkaninovém filtru pro odprášení části hutě začaly již před dvěma lety. Podle očekávání společnosti ArcelorMittal by měl snížit její celkové emise zhruba o jednu čtvrtinu a stávající emise z aglomerací, které jsou součástí výroby tekutého železa, o 70 procent. „Filtr bude fungovat na principu velkého vysavače. Filtrace probíhá na tkaninách. S účinností 99,9 procenta tak zachytíme i ty nejmenší částice prachu,“ uvedl ředitel pro životní prostředí ArcelorMittal Petr Baranek.

Rüdiger Margraf, zástupce dodavatelské firmy: „Filtr funguje jako obrovský vysavač, jsou tam tisíce tkaninových filtrů, které zachycují částečky znečišťujících látek a také oxidu siřičitého a dioxinů.“

Vladimír Burda, občanské sdružení Vzduch: „Je to jako když z obrovského množství odeberete lžičku, zřejmě to nebude ani tak moc vidět.“

Radomír Štěrba, Česká inspekce životního prostředí: „Určitě se to nějakým způsobem musí projevit, protože dojde ke snížení emisí o stovku tun za rok.“


Podle Vladimíra Burdy z Občanského sdružení Vzduch přišlo toto řešení příliš pozdě a překračování imisních limitů bude podle něj pokračovat. „U prachu sice ke snížení dojde, je ale otázka, jestli to vůbec poznáme (…) ArcelorMittal je tady od roku 2003, mezitím už stačil vyvézt přes dvacet miliard korun do zahraničí a tyto investice už tu mohly dávno být,“ podotkl Burda.

Video Rozhovor s Petrem Barankem a Vladimírem Burdou
video

Rozhovor s Petrem Barankem a Vladimírem Burdou

Společnost ArcelorMittal chce podniknout ještě další kroky, které by napomohly zlepšení ovzduší na Ostravsku. Připravuje proto nové projekty na snižování emisí. „Projekty budou realizovány postupně, harmonogram je zhruba do roku 2016,“ dodal Baranek. Občanské sdružení Vzduch se přesto obává, že současný nezákonný stav překračování emisních limitů v některých oblastech na Ostravsku bude i přes realizaci projektů pokračovat i nadále.