Cesta mezi obrazy lidské mysli je zážitkem

Brno - Opravdu jedinečný zážitek nabízí návštěvníkům nová výstava Obrazy mysli / Mysl v obrazech, která začala v Moravské galerii v Brně. Putování ve dvou podlažích Uměleckoprůmyslového muzea, kde se mimořádná kolekce zdrží do poloviny března, není totiž jenom zážitkem z velkých jmen světového umění. Pozoruhodný koncept totiž ukazuje, jak umělci a vědci zobrazují lidskou mysl, případně mozek, ale i emoce a duševní pochody. Nezvykle náročný projekt největšího moravského muzea umění, které celé dlouhé čtyři roky na jeho přípravě spolupracovalo s Německým muzeem hygieny v Drážďanech,  bude návštěvníky konfrontovat s lidskou niterností na mnoho způsobů.

Zajímavá výstava, na níž nechybí kupříkladu mezi výtvarnými díly lékařské záznamy z tomografu nebo pitvané řezy mozkem a posmrtné masky zločinců, zkoumá vztah umění a vědy. Kurátoři se laicky řečeno snaží nejen nahlédnout jakým způsobem byla lidská mysl zobrazována od středověku. Pořadatelé se snaží ukázat na různé aspekty duchovního a mentálního života.  A další ambice kurátorů a tvůrců v čele s Ladislavem Kessnerem, který celou výstavu navrhnul, je neméně pozoruhodná. V této kolekci divák prostě zjistí, že díky umění se dá poznávat a že strohá věda je ve svých často čistě užitkových obrazech a zjištěních zase nesmírně krásná.

Samozřejmě, že největším magnetem zůstanou na výstavě malíři mimořádně zvučných jmen. Ozdobou výstavy jsou tři kresby z britské královské sbírky, jejichž autorem je Leonardo da Vinci. V Česku jsou vystaveny poprvé a tento majetek anglické královny pochází přímo z Windsoru. Na rozměrnou expozici ale díla zapůjčilo  neskutečných osm desítek  světových muzeí, sběratelů a galerií, mezi nimiž jsou instituce v Paříži, Rotterdamu, Vídni nebo Madridu. Časopis Nature expozici popsal jako strhující shrnutí dějin zobrazování mysli.  A je důležité zdůraznit, že další reprízy se nechystají.

Kolekce obsahuje originální díla  věhlasných tvůrců jako byl vedle Leonarda také Albrecht Dürer, Lucas Cranach starší, Rembrandt van Rijn, Edvard Munchnebo Oskar Kokoschka.  Vedle těchto skvostů stojí díla českých umělců jako Jindřich Štyrský či Toyen nebo fantastického autoportréty Jana Zrzavého.  Nebude od věci připomenout, že právě geniální Leonardo da Vinci stojí u základu moderní anatomické kresby a jeho pečlivé náčrty jsou dodnes dechberoucí. A nejen pro zastoupení vzpomínaných velikánů má výstava jistě evropský rozměr. Je jasné, že tento projekt patří co do rozsahu i obsahu k mimořádným výstavním akcím Moravské galerie. Výmluvně o tom svědčí také rozpočet, který se včetně dopravy a pojištění vyšplhal až na částku osm a půl milionu korun.

Ale tady skutečně nejde o závrať z úctyhodných finančních prostředků. Výstava zajímavým způsobem, který v divácích  téměř materializuje, vede přítomné přes tak nehmotný jev jakým je lidská mysl a zároveň ukazuje, jak je možnéji zobrazit. Ať už formou rafinovaných lékařských přístrojů nebo možná ještě rafinovanější cestou umělecké imaginace. Obrazy jsou tady médiem, které přihlížejícím zprostředkují nejenom různé aspekty nehmatatelného života ale také vlastního lidského Já.

Výstava představuje široké spektrum zhruba dvou set exponátů ze světa vědy: od středověkých medicínských traktátů a iluminovaných rukopisů přes lékařské ilustrace 19. století až po současné pokročilé biomedicíncké obrazy a vizualizace. Vedle renesančních portrétů zachycujících „hnutí mysli“  tady stojí kupříkladu ukázky čínské krajinomalby, které jsou jednoznačnými metaforami lidské mysli. Diváka čekají ceněná díla modernismu a současného umění, včetně instalací, nových médií a videoartu.

Při drážďanské premiéře nezvyklou expozici navštívilo na pětadvacet tisíc lidí, kteří přišli objevovat toto relativně abstraktní téma.   Lze si jenom přát, aby tomu podobně bylo v Brně. Pravdou totiž je, že shromáždit v jednom místě a čase takovou kolekci se Moravské galerii zase nějaký čas nepodaří.  A zdaleka nejde jenom  o tři kresby známého renesančního myslitele a malíře Leonarda da Vinciho, které všemu vévodí…