Moravian Science Centre Brno získalo dotaci, vyroste do prázdnin 2014

Brno - Budoucí centrum vědy, v němž si každý bude moci na „vlastní kůži“ vyzkoušet, jak fungují přírodní vědy, získalo dotaci z Evropské unie. Moravian Science Centre Brno se tak bude moci začít příští rok stavět. Vědecké centrum, které bude sídlit na brněnském výstavišti, by se mělo stát interaktivní vzdělávací institucí, v níž mají návštěvníci možnost vlastníma rukama realizovat, na vlastní oči vidět a na vlastní kůži zažít experimenty s rozličnými přírodními jevy a kde je dotýkání se exponátů „přísně přikázáno“.

Science centra jsou fenomén zrozený v 70. letech v USA a čím dál tím více se rozmáhající po celém světě. V roce 1990 jich bylo ve světě 200 a v současnosti jich je už 2000. „Hlavním cílem Moravian Science Centre Brno je probouzet v lidech radost z objevování, chuť vnímat, hravost, experimentování a učení se z chyb. Má být otevřeným prostorem, v němž se setkávají zajímaví lidé a zajímavé myšlenky. Má se stát autoritou a důvěryhodnou institucí,“ uvedl Václav Božek, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje. Kraj vzal na sebe zodpovědnost za přípravu, realizaci a provoz science centra.

Myšlenka vytvořit v Brně, které se prezentuje jako město vědy a inovací, science centrum, existovala už mnoho let a postupně se u jejího naplňování vystřídalo mnoho nadšených a schopných lidí. Nikdy ale nevznikly dostatečně příznivé finanční a politické podmínky pro vznik této instituce. Zlom nastal kolem roku 2008 vypsáním Operačního programu Věda a výzkum pro inovace a prosazením myšlenky science centra do třetí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Postupně se k idei přidalo město Brno, které by mělo v budoucnu přispívat na jeho ztrátový provoz. A pomáhat budou i všechny brněnské veřejné vysoké školy, svými odborníky a invencí.

Stavět by se podle plánu mělo v příštím roce a o prázdninách roku 2014 by se měly brány nového pavilonu D otevřít veřejnosti. Podle zástupců kraje jsou v ČR v současnosti pouze dvě obdobná centra. Prvním z nich je liberecký IQ park postupně vznikající od roku 2004, druhým plzeňská Techmánia otevřená v roce 2008.

Expozice Moravian Science Centra Brno bude rozdělená do čtyř hlavních tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Zvláštní sekci tvoří Dětské science centrum pro návštěvníky ve věku od 2 do 6 let, a dále Herna sdružující mimořádně hravé exponáty ze všech tematických celků. A jak budou fungovat"? Informace naleznete na webových stránkách  centra http://www.mscb.cz/.

Video Pavilon D brněnského výstaviště jako vědecké zábavné centrum
video

Pavilon D brněnského výstaviště jako vědecké zábavné centrum