Rodiny s dětmi vyhledávají odpolední - dětské mše

V katedrále svatého Václava a v chrámu sv. Michala v centru Olomouce budou kněží na Štědrý den sloužit ve tři hodiny odpoledne dětské mše. O půl hodiny později bude dětská mše také na Nových Sadech v kostele sv. Filipa a Jakuba.

Pro rodiny s dětmi je to nejvyhledávanější bohoslužba. „Je to pro nás lepší než půlnoční. Nechci děti o půlnoci budit a tahat z postele, nebo je nechávat samotné doma. Jsme věřící, takže bez mše si Štědrý den nedovedeme představit,“ vysvětlila Olomoučanka Petra Nakládalová.

V kostele sv. Michala bude dětskou mši již tradičně sloužit arcibiskup Jan Graubner. Ten ve svém pastýřském listu věřícím napsal: „Z více míst slyším, že stoupl počet těch, kteří požádali o svátost křtu, a někteří rodiče se při příležitosti křtu svých dětí teprve církevně oddali a vrátili k přijímání svátostí. Objevili boží přátelství a našli radost z Boha.“

Bohoslužby v průběhu Štedrého dne a večera se konají v pět hodin odpoledne u kapucínů na Dolním náměstí, v sedm večer u Panny Marie Sněžné a na Klášterním Hradisku. V osm bude mše v Holici, v deset v hodolanském kostele Panny Marie Pomocnice a o půl jedenácté začíná v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně.

Půlnoční mše je pravidelným rituálem v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. V centru města budou půlnoční mše v chrámech sv. Mořice, sv. Michala a v kostele dominikánského kláštera.

Vánoce jsou druhým nejstarším křesťanským svátkem, který se slaví od 4. století, kdy chtěl římský lid prokázat božskou poctu Kristu. Bylo to na stejném místě vatikánského pahorku, na kterém dnes stojí chrám sv. Petra. Podle michalského faráře Antonína Baslera je jádrem Vánoc radost, že bůh se v Ježíši Kristovi stal jedním z nás.