Sokolové si připomněli dvě stě let od narození svého zakladatele

Brno – Tělovýchovná jednota Sokol si na Ústředním hřbitově v Brně připomněla dvě stě let od narození svého zakladatele Jana Helceleta. Ten byl národním buditelem, významnou společenskou a politickou osobností a taky milovníkem sportu. Právě on stál v Brně před sto padesáti lety u vzniku vůbec prvního českého tělovýchovného spolku.

Sokolové v uniformách a s prapory reprezentujícími jednotlivé moravské župy pochodovali k hrobu svého zakladatele Jana Helceleta. Tam po tónech fanfár „V nový život“ a zaznění státní hymny položili květiny.

„Jan Helcelet byl všestrannou osobností 19. století. Zajímal se nejen o národopis a medicínu, kterou vystudoval, ale především se zasadil o vznik prvního tělocvičného spolku zde na Moravě,“ uvedl za tělocvičné jednoty Michal Doležel.

Video Sokolské župy uctily památku svého zakladatele
video

Sokolské župy uctily památku svého zakladatele

Brněnští Sokolové letos kromě dvou set let od narození svého zakladatele oslaví i další kulaté výročí.

„Letos ještě oslavíme sto padesát let od založení Sokola. V Brně nás čeká společné cvičení na všesokolském sletu 14. června. Hlavní událostí roku ale bude až 15. slet, kam moravské župy vyrazí reprezentovat v září,“ popsal plánované oslavy člen brněnské župy Jaroslav Nešpor.

Jan Helcelet
Jan Helcelet

Jan Helcelet

* 2. ledna 1812, Dolní Kounice

+ 19. února 1876, Brno

Po prvním školním vzdělání se vyučil mlynářem a teprve ve 22 letech vstoupil na Vídeňskou univerzitu, kde roku 1840 nabyl hodnosti doktorské. Pracoval v Brně v Nemocnici U sv. Anny. Od října 1841 pak suploval na stavovské akademii v Olomouci polní hospodářství a přírodopis. V roce 1846 tam byl jmenován profesorem a plně se věnoval učitelskému povolání. Do Brna přišel v lednu roku 1850, kde poté trvale bydlel (v Jánské ulici č. 457). Téhož roku byl zvolen starostou „Besedy“ a za starostu „Moravské národní jednoty“.

Po pádu Bachova absolutismu byl zvolen roku 1861 zemským a říšským poslancem – stoupencem strany federalistické. Byl obdivovatelem antické kultury (stejně jako Miroslav Tyrš) a posiloval své zdraví tělocvikem, plaval a miloval jízdu na koni.
Inicioval založení „Moravského tělocvičného spolku“, který zahájil cvičení ve středu 15. ledna 1862. Spolku, jehož stanovy byly po průtazích schváleny až 2. prosince 1862, kdy byl spolek nazván „Tělocvičná jednota v Brně“. Tím se první moravské sokolské jednotě dostalo úředního potvrzení. Po roce 1864 se Jan Helcelet již nevěnoval veřejné činnosti.

Zdroj: Jaroslav Nešpor