Jevišovickou přehradu začal odbahňovat bagr, opravuje se i hráz

Jevišovice - Vypuštěnou a vylovenou jevišovickou přehradu obsadili dělníci s bagrem a rypadlem. Mají odtěžit letité usazeniny bahna z jejího dna, aby se mohlo začít s celkovou revitalizací jedné z nejstarších umělých přehrad ve střední Evropě. Cíl je jediný. Zatraktivnit Jevišovice a její meandrující vodní nádrž místním i turistům, kterých jezdívalo do jihozápadního koutu jižní Moravy dříve velké množství. Vyčištění a kultivace přehrady vyjde na 25 milionů. Hovoté by všechno mělo být na jaře.

Vodní nádrž dostavěná v roce 1897, která od svého vzniku neprošla žádnou větší revitalizací, by se mohla stát znovu rekreační zónou. Nejstaršímu umělému vodnímu tělesu v Evropě nyní vládnou přemnožené sinice, a tak jim bylo nutné jejich existenci znemožnit.

Video NO COMMENT: Bagrování dna přehrady začalo
video

NO COMMENT: Bagrování dna přehrady začalo

Na to ale musela obec Jevišovice, do jejíhož katastru nejmenší přehrada České republiky patří, nejprve sehnat peníze. Osmnáct milionů dostala z evropských fondů. Do roka po obdržení této dotace ale musela sama sehnat dalších sedm milionů. Nakonec přispělo Povodní Dyje, jehož ředitel Jan Moronga se zavázal Jevišovicím pomoci odborně i finančně. Loni na podzim povodí dalo na revitalizaci dva miliony a letos přispěje dalšími dvěma. Zbytek zafinancuje kraj a obec.

Vodní dílo čeká odtěžení bahna a dalších usazených sedimentů, rekonstrukce břehu a v poslední fázi zbudování několika izolovaných tůní. Nebude to ale nic jednoduchého. Město očekává, že bude odtěženo skoro třicet tisíc kubíků nánosů. „Vytěžený materiál bude odvezen do vzdálenosti asi dvou až pěti kilometrů. Poté bude rozprostřen na zemědělské pozemky, zavápněn a následně rozorán,“ doplnil starosta Jevišovic Pavel Málek.

Jevišovická přehrada je jednou z nejstarších umělých nádrží ve střední Evropě a zároveň patří mezi nejmenší u nás. V letech 1894-97 jej postavili jako ochranu proti záplavám a zásobárnu vody pro cukrovar v Hrušovanech nad Jevišovkou. Od roku 1987 je nádrž technickou památkou.


Video NO COMMENT: Stěhování ryb
video

NO COMMENT: Stěhování ryb

NO COMMENT: Stěhování ryb

NO COMMENT: Jevišovická přehrada

„Jevišovická přehrada se nachází v zaklenutém údolí, proto bude problém s vývozem sedimentu. Museli jsme do projektu vymyslet speciální cestu, po níž se bude vyvážet,“ popsal projektant revitalizace Luděk Halaš a s úsměvem zavzpomínal i na doby, kdy se uvažovalo o převážení bahna lanovkou. Tato varianta ale byla nakonec zavrhnuta. Samotná přehrada je kamenná a je podle projektanta ve výborném stavu. Počítá se jen s jejím drobným přespárováním.