Nejvyšší správní soud snížil soudci Kozákovi na půl roku plat

Brno - Místopředseda Krajského soudu v Brně Jan Kozák zůstane ve své funkci, rozhodl o tom Nejvyšší správní soud (NSS). Kárný senát, který pět údajných Kozákových provinění projednával, ho uznal vinným jen z jednoho. Za to, že porušil povinnosti místopředsedy, přijde na šest měsíců o příplatek za tuto funkci. U zbylých čtyř údajných provinění byl viny zproštěn.

Podle kárného senátu Kozák porušil povinnosti místopředsedy soudu a dopustil se jednání, jímž ohrozil důvěru soudu. Vydával pokyny, ke kterým nebyl oprávněn. Za toto kárné provinění mu bude na šest měsíců odebrán příplatek za výkon funkce místopředsedy.

V případě takzvaného „gumového“ rozvrhu bylo kárné řízení zastaveno. Uplynula totiž šestiměsíční lhůta od chvíle, kdy Kozák poslal rozvrh na ministerstvo spravedlnosti. Kozák to učinil už v prosinci 2010. U zbylých obvinění, která se týkala kauzy OP Prostějov, systému Isir a pily v Javořicích, byl viny zproštěn. 

Co ministersterstvo vytýkalo Janu Kozákovi?

  • Připustil, aby byla kauza OP Prostějov přidělena mimo rozvrh. Kozák se hájí, že přidělování kauz měla na starosti úřednice na podatelně. Takový postup je však podle ministerstva nepřípustný - bylo tím porušeno právo na zákonného soudce.
  • V rozporu s platným rozvrhem práce ústním pokynem zastavil na déle než měsíc přidělování případů pro své soudní oddělení. Kozák se hájí, že je to běžná praxe na soudech. Jakékoliv zastavení případu musí být ovšem formou opatření předsedy po jednání se soudní radou, nelze jej vydat pouze ústním pokynem.
  • Ustanovil takzvaný „gumový“ rozvrh - tím v podstatě rozhodl, že si může přidělit jakoukoliv kauzu. Podle ministerstva je taková manipulace s kauzami zcela nepřípustná.
  • V období, kdy jeho oddělení nemělo dostávat žádné případy, si Kozák navíc přidělil řízení s pilou Javořice.
  • Při prověrce ministerstva nesprávně informoval, že systém Isir, který automaticky rozděluje případy, nebyl využíván a byl vypnut. Kozák se hájí, že systém se jim neosvědčil a byl nespolehlivý. Soud ho přitom testoval pouze jednu hodinu.

Ministerstvo spravedlnosti požadovalo Kozákovo odvolání z funkce. Vytýkalo mu, že netransparentně rozděloval insolvenční řízení včetně toho, že některá řízení přidělil sám sobě. Pospíšil loni v listopadu Kozáka dočasně zprostil funkce soudce a navrhl Nejvyššímu správnímu soudu, aby jej definitivně zbavil taláru. Kárný senát NSS to dnešním verdiktem odmítl.

Používání systému na přidělování kauz nevyžaduje zákon, hájí se Kozák

Ministerstvo spravedlnosti loni provedlo na krajském soudu kontrolu. Důvodem bylo právě to, že jako jediný soud v Česku nepřiděloval insolvenční návrhy soudcům automaticky. Teoreticky tak bylo možné s rozdělováním řízení manipulovat. Kozák navíc nepravdivě informoval ministerstvo o tom, že testuje systém automatizovaného přidělování věcí v insolvenční agendě. „Zákon používání tohoto systému nenařizuje,“ argumentoval Kozák. Jen za rok 2010 má ministerstvo pochybnosti o správnosti rozdělení 295 kauz.

Ministerstvo:
„Systém Isir byl úspěšně využíván na všech krajských soudech. Podmínky na Krajském soudě v Brně byly velice lehce zneužitelné tak, aby mohl nějaký případ dostat konkrétní soudce. Právo na zákonného soudce je klíčové. Je to základní předpoklad pro spravedlivý proces. Kolega Kozák k němu nemá respekt a pokřivuje ho.“

Kozákův obhájce Jaroslav Brož:
„Tady se řeší střet mezi výkonnou složkou a složkou soudní. Celá argumentace se koncentruje k prosazení Isiru. Přitom metodika ministerstva nemůže být pro předsedu soudu závazná. Evropský právní systém je založen na rozdělování kauz soudním úředníkem, ne ministerstvem vybraným počítačovým systémem.“


Jméno soudce Kozáka média v posledních měsících zmiňovala zejména v souvislosti s insolvenčním řízením zkrachovalého Oděvního podniku Prostějov. Vrchní soud v Olomouci ale nařídil předsedovi brněnského krajského soudu Jaromíru Pořízkovi, aby Kozákovi kauzu odebral. Podle vrchního soudu dostal Kozák Oděvní podnik na starost v rozporu se zákonem o soudech a soudcích.

Jan Kozák se svým obhájcem Jaroslavem Brožem
Zdroj: ČT Brno

Od loňského května se Kozák už Oděvním podnikem nezabýval, případ převzala jiná soudkyně. Od listopadu Kozák u krajského soudu nerozhoduje žádné případy a pobírá polovinu platu.

Další kauza: firma, kterou Kozák poslal do insolvence, chce zažalovat stát

Developerská firma Sceptrum, kterou Kozák loni kvůli údajně nespláceným pohledávkám poslal do insolvenčního řízení, chce zažalovat stát o desítky milionů korun. Kozák insolvenční řízení vyhlásil na základě návrhu jednoho z věřitelů. Důvodem byly údajně nesplácené pohledávky. Společnost se po vyhlášení insolvence dostala do vážných problémů. Nemohla totiž disponovat se svým majetkem ani uzavírat úvěrové či leasingové smlouvy. 

Po Kozákově odstavení z funkce však bylo insolvenční řízení zrušeno jako nedůvodné. „Nakonec se ukázalo, že pohledávka insolvenčního navrhovatele nebyla prokázána,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Brně Miroslava Sedláčková.

Řízení navíc trvalo příliš dlouho. „Firma se cítí velmi poškozena, cítí se i poškozena na pověsti,“ řekl advokát firmy Martin Klimo. Za podezření z průtahů teď Kozáka čeká další kárné řízení.

Video Rozsudek za podvod s oslavanským zámkem
video

Rozsudek za podvod s oslavanským zámkem