Pletichy jsou minulostí, říká viceprezident Exekutorské komory

Praha - Povolání exekutora má v Česku spíše zlou pověst. Viceprezident Exekutorské komory ČR Jiří Prošek si to prý uvědomuje a tvrdí, že exekutoři sami se snaží špatný dojem zlepšit. "Myslím, že se snažíme velmi. Zavedli jsme například portál dražeb. To znamená, že pletichy v dražbách, o kterých se často mluvilo a málokdy se skutečně prokázaly, by měly být minulostí," věří Prošek, který byl hostem pořadu Hyde Park ČT24.

Na internetovém portálu musí každý exekutor povinně zveřejnit všechny dražby jak movitých, tak nemovitých věcí, vysvětluje viceprezident Exekutorské komory. Dražby podle něj obecně garantují, že zabavená věc je prodána za spravedlivou cenu: „Na dražby zajímavých věcí a nemovitostí chodí deset dvacet lidí a přihazuje se.“

V současnosti se rozšiřují elektronické dražby, které celou záležitost činí ještě transparentnější. „V dnešní době se neumím představit, že by probíhaly nějaké utajené dražby a podobně,“ myslí si Prošek.

Bezplatné poradny

"Další, co jsme udělali, je to, že jsme zavedli v rámci exekucí bezplatné poradny, které pořádá Exekutorská komora," informuje Prošek.


Novela exekučního řádu snižuje náklady

Ministerstvo spravedlnosti nedávno předložilo Poslanecké sněmovně novelu exekučního řádu, která přináší několik změn. „Snižuje zejména náklady exekuce,“ představuje novelizaci František Korbel, náměstek ministra spravedlnosti, který byl také hostem Hyde Parku ČT24.

Novela obsahuje například tzv. předražek, který má bránit právě účelovým či zmanipulovaným dražbám. „Výsledná a vydražená hodnota nemovitosti se zveřejní a během patnácti dnů dostane každý příležitost předražit, čili nabídnout o čtvrtinu či více větší cenu,“ vysvětluje náměstek Korbel.

Viceprezident Exekutorské komory Prošek s institutem předražku souhlasí. „To je věc, která chrání jak oprávněného, tedy věřitele, tak dlužníka, protože zájmem obou účastníků je to, aby věc byla vydražena za co nejvíce,“ komentuje to. „Vždycky říkám, že dražba není kvůli dražitelům, aby si vydražili co nejvýhodněji, ale kvůli účastníkům,“ dodává Prošek.

„Z ekonomického hlediska exekutoři nejásají“

Novela ministerstva spravedlnosti dále stanoví povinné spojování více exekucí, které jsou dnes dlužníkovi účtovány zvlášť, což často vede ke statisícovým nákladům. Prošek i s touto změnou zdrženlivě souhlasí. „Byť samozřejmě z ekonomického hlediska exekutoři nejásají, ale jednoznačně chápeme, že u kauzy, kdy máme desetkrát dopravní podniky vůči stejnému dlužníkovi, je bezdůvodné, aby tam byly desetkrát náklady,“ připouští Prošek. Upozorňuje však, že je potřeba vždy zvážit, zda je účelné dané případy spojit, nebo ne.

Novela dále sníží náklady exekuce v případě dobrovolného plnění na polovinu. „Především se do zákona zavádí takzvaná povinná předžalobní výzva,“ uvedl náměstek Korbel. Ta má dát dlužníkovi reálnou šanci, aby se dozvěděl o svém dluhu a mohl tento dluh zaplatit dříve, než je zahájeno soudní řízení.

Snižovat se mají také náklady na advokáta, a to v poměru k výši dlužné částky. U velkých exekucí zůstanou poplatky vysoké. „Ale u bagatelních částek - typu třiceti korun za nemocniční poplatek nebo tisíce korun za černou jízdu v autobuse – musí odměny klesnout poměrně dramaticky, i více než o polovinu,“ říká k chystané novele exekučního řádu náměstek ministra František Korbel.

Video Hyde Park ČT24
video

Hyde Park ČT24