Vizovický zámek vydal další tajemství

Vizovice – Vizovický zámek a jeho sbírky jsou ve správě státu přes šedesát let. Ačkoliv byl zámecký inventář mnohokrát evidován, zámek nedávno vydal další tajemství. V zákoutích a tajných skrýších pracovníci zámku stále nacházejí nová překvapení – nedávno například doposud neobjevené listiny.

Dřevěná truhla je v inventáři vizovického zámku už léta. Dříve běžný kus nábytku, dnes už historická truhla. Přesto si jí desítky let na zámku nikdo příliš nevšímal. Navíc k bedně chyběl klíč. Až teprve nedávno uzavřené víko překonal restaurátor. A našel poklad. „V truhle byl například plánek části zámecké zahrady, kde byly dříve štěpnice, ovocné stromy. Dnes už zahrada vypadá dispozičně jinak, ale horní část zahrady zůstala zachována,“ řekla k nálezu kastelánka vizovického zámku Jana Pluhařová. 

Truhla vydala také listiny s rodovými stromy Stillfriedů, majitelů vizovického panství v 19. století. Barevné erby jsou namalované na papíře a kvalitním pergamenu. Nejkrásnější listinu dokonce zdobí neporušené pečetě. V truhle byla i kniha přání, kterou svému otci Rudolfu Stillfriedovi věnovaly k padesátým narozeninám dcery Gabrielle a Mariette.

Video O objevech hovoří kastelánka vizovického zámku Jana Pluhařová
video

O objevech hovoří kastelánka vizovického zámku Jana Pluhařová

Nové nálezy jsou v posledních letech ve vizovickém zámku opravdu bohaté, i když na zlatý poklad tu přece jen ještě nenarazili. Velmi překvapil i loňský nález grafického listu vloženého do vnitřní vrstvy velké zarámované grafiky. „Potřebovala jsem nahradit dva obrazy určené k restaurování, aby po nich na stěně nezůstalo prázdné místo. Když jsem v depozitáři vybrala grafiku, která se mi zdála nejvhodnější, a kvůli očištění ji vyjmula z rámu, vypadl na mne neznámý grafický list,“ popsala moment překvapení kastelánka. 

Truhla ukrývala cenné listiny
Truhla ukrývala cenné listiny
Více fotek
  • Truhla ukrývala cenné listiny zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/33/3251/325032.jpg
  • Truhla vydala také listiny rodu Stillfriedů zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/33/3251/325041.jpg
  • Truhla po desetiletí ukrývala vzácné listiny zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/33/3251/325042.jpg
  • Truhla vydala také listiny rodu Stillfriedů zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/33/3251/325039.jpg
  • Nalezená grafika patří k tomuto obrazu zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/33/3251/325029.jpg
  • V truhle byl i plán zahrady zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/33/3251/325037.jpg
  • Nalezená grafika zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/33/3251/325035.jpg
  • Obraz ze sbírek Vizovického zámku zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/33/3251/325026.jpg

Po nedlouhém pátrání se ukázalo, že se jedná o kresbu, která je vysvětlivkou k jinému obrazu ve vizovickém zámku. Grafika vydaná v roce 1773 v Londýně je reprodukcí obrazu německého malíře Zoffanyho. Jde o skupinový portrét členů Královské akademie umění umístěných do ateliéru v Old Somerset House. List je věnován králi, který akademii založil v roce 1768, a je velmi vzácný. „Je to nepopsatelný pocit. Skoro bych řekla, že se možná v člověku probudí takový lovec. Je to nesmírně napínavé a nenechá vás to odejít, dokud nepřijdete záhadě na kloub,“ dodala kastelánka.

Nálezů na vizovickém zámku je mnohem více. Některé jsou cenné a zajímavé z uměleckého či historického hlediska, jiné vypovídají o běžných starostech svých někdejších obyvatel. Všechny však mají jedno společné - zapadají do mozaiky každodenního života rodin, které tu měly svůj domov.

Zámek Vizovice

0Zámek ve Vizovicích nechal v polovině 18. století vystavět na místě bývalého cisterciáckého kláštera olomoucký kanovník a pozdější biskup královéhradecký Heřman Hannibal z Blümengenu. Architekt stavbu pojal v tehdy moderním francouzském barokním stylu. Ve druhé polovině 18. století byla nejen dokončena stavba zámku a zámecké zahrady, ale bylo pořízeno i vybavení a založena obsáhlá obrazová sbírka. Podle možností ji doplňovali i Stillfriedové, na které přešlo vlastnictví zámku v 19. století.

Dnes je zámek národní kulturní památkou, součástí areálu je zámecká zahrada v anglickém a francouzském stylu.

Zdroj: Zámek Vizovice


Video Vizovický zámek stále vydává svá tajemství
video

Vizovický zámek stále vydává svá tajemství