V Brně začíná „elektronický“ zápis do mateřských škol

Brno - Brněnský magistrát dnešním dnem spouští elektronický zápis dětí do mateřských škol. Cílem je stanovit jasná a transparentní kritéria přijetí, zjednodušit administrativu a zvýšit počet dětí, které uspějí už v prvním kole přijímacího řízení. Podobný systém dosud prakticky neexistoval a rodiče si často stěžovali na potíže při shánění volného místa. Jediným komfortem pro rodiče ale bude možnost vyplnění a vytištění přihlášky v pohodlí domova. S ní stejně budou muset zamířit do školky.

I když den D nastává právě dnes, rodiče malých dětí se na stránky elektronického přihlašovacího systému www.zapisdoms.brno.cz zatím nedostanou. Během dneška a zítřka budou ředitelky mateřských škol plnit systém údaji o počtech volných míst v jednotlivých předškolních zařízeních.

Rodiče si vytisknou přihlášku a pak ji osobně donesou do školky

Rodiče se poprvé do systému přihlásí od 5. února 2012. Budou si tam moci vyplnit a poté vytisknout přihlášku do mateřské školy, kterou by jejich dítě mělo navštěvovat. Elektronicky ale přihlášku do školky neodešlou. „Tu si budou muset nechat nejprve potvrdit od dětského lékaře,“ vysvětlil České televizi vedoucí odboru školství na brněnském magistrátu Martin Jelínek. Přihlášku s údaji nakonec stejně budou muset jít odevzdat do mateřské školy. A s sebou budou muset vzít i svoji ratolest. Elektronický zápis se tak pro rodiče smrskne v možnost vyplnění přihlášky a jejího vytištění. Ani ředitelky nebudou mít přehled o tom, kolik dětí se do jejich školky hlásí.

Zápis samotný, tedy termín fyzického odevzdávání přihlášek do školek, se uskuteční 5. a 6. března 2012. Provedou ho ale samy ředitelky školek do zmíněného elektronického přihlašovacího systému. V tu chvíli uvidí, do kterých dalších školek už se dítě hlásí. O samotném přijetí do školky pak rozhodnou následující kritéria. 

Kritéria pro přijetí dětí

Věková skupina                                     Bydliště

Starší 5 let – 560 bodů                          V MČ školy – 40 bodů
3 a 4 letí – 480 bodů                             Mimo MČ školy – 0 bodů
Mladší 3 let – 0 bodů

Brno                                                    Věk
V Brně – 240 bodů                                 Věk v rámci roku – 10 bodů
Mimo Brno – 0 bodů                           Dílek za jeden den – 0,03 bodu
                                 Sudý rok zvýhodněn přičtením dalších 10 bodů

Docházka                                               Sourozenec
Celodenní – 160 bodů                            Sourozenec v MŠ – 20 bodů
Půldenní – 80 bodů                                První v MŠ – 0 bodů
4 hodiny – 0 bodůPo ukončení sběru přihlášek 9. 3. 2012 budou seznamy uzavřeny a elektronicky setříděny podle kritérií. Barevně budou odlišeny děti, které se vešly do počtu přijímaných dětí do konkrétní mateřské školy, na rozdíl od dětí, jež se do tohoto počtu nevešly. Portál bude sloužit zejména městu a jeho jednotlivým městským částem pro průběžné sledování stavu zápisu i pro nahlížení do konečných statistik. 

Rodičům (navíc pouze těm, kteří uvedli e-mailovou adresu) bude systém automaticky odesílat emailové zprávy, zda jejich děti byly do školky přijaty. Rodiče pak budou muset do pěti dnů opět přijít do školky, aby osobně převzali rozhodnutí o přijetí. Od toho si magistrát slibuje úsporu peněz za administrativní úkony spojené se zápisem, zejména nižší náklady za telefony.