The City Dark: Ztrácíme hvězdy, světlušky i vlastní zdraví

Praha - Světlo dokonale opanovalo větší města a výraz „světelný smog“ se stal běžným termínem. Dokumentarista Ian Cheney se v novém filmu The City Dark rozhodl ukázat, jak trvalé osvětlení ovlivňuje životní prostředí, zdraví a psychiku lidí. Zásah je mnohem větší a škodlivější, než si většina lidí připouští.

Okno z ulice, sledování televize, noční směna

„Vyšel nám opravdu jasně fakt, že lidské zdraví poškozuje nejen světlo, které dopadá skrze okno z ulice, ale také noční sledování televize anebo práce na noční směně,“ tvrdí Ian Cheney. Experti ve snímku mluví například o přímé souvislosti mezi zhoubnými nádory prsu a světlem. Tento druh rakoviny se podle starších studií objevil častěji u žen, které pracovaly v noci. Monochromatické světlo s intenzitou nižší než jeden lux snižuje produkci melatoninu, jednoho z důležitých antioxidantů. Tělo se pak nemůže zhoubnému bujení dobře bránit.

„Světelné emise jsou mezioborová záležitost. Je to složitý problém, který v sobě obsahuje mnoho aspektů v různých oblastech. Myslím, že i proto se světelný smog zatím nedostal do středu pozornosti, kde měl být už dávno,“ říká Cheney. Situace je nejhorší v průmyslových oblastech a velkých městech USA, Evropy, Japonska, Blízkého východu i Jižní Ameriky.

Potřebujeme pravidelný režim

Vědci si přebytku světla začali všímat už před více než čtvrt stoletím. Postupně zjišťovali, pro které živočichy jsou paprsky ve tmě vražedné, a objevili tragédii želvích kolonií. Floridští ekologové si všimli toho, že se želvy po vylíhnutí často omylem vydají směrem ke zdroji umělého světla namísto k moři a uhynou. Na Floridě proto již platí přísnější pravidla pro osvětlení poblíž pláží.

 

Dokumentarista Cheney vysvětluje: „Mnoho druhů, včetně toho lidského, potřebuje pravidelný režim střídání dne a noci. Když je rovnováha narušena, znamená to nebezpečí hlavně pro živočichy, kteří potřebují tmu k hledání úkrytu anebo pro lov. Musí se přizpůsobit a mnohým z nich to nejde tak rychle, jak by se nám líbilo.“

Zmizely světlušky i hvězdná obloha

Světlo přitahuje také hmyz - podle posledních odhadů kvůli tomu ročně zahynou miliardy jedinců. Zdálo se, že pomůže výměna rtuťových výbojek za vysokotlaké sodíkové. Většině druhů hmyzu to život zachrání, nejen pro světlušky je ale právě sodíkové světlo smrtící. Z obydlených oblastí tudíž světlušky téměř vymizely.

Kromě světlušek mizí z dohledu také hvězdy. „Když nebudeme moci pozorovat hvězdy, nepřipravíme se jen o estetický zážitek z nádherné hvězdné oblohy. Přijdeme také o důležitý okamžik, který formuje naše vidění vesmíru a umožňuje lidem vidět svět z jiné perspektivy. To je tragické a v důsledku zasahující naši civilizaci více, než tušíme,“ varuje astronomka Rori Baldariová.

Proti světelnému znečištění bojuje přes 20 let například Mezinárodní asociace pro temnou oblohu. O návrat hvězd do měst usiluje také internetový projekt Globe at Night. Lidé z celého světa tu pravidelně zaznamenávají, nakolik je v jejich bydlišti viditelné souhvězdí Orion. Počet pozorování se už pohybuje kolem 66 tisíc. Přispět mohou i čeští dobrovolníci: jednoduché pokyny jsou k nalezení na stránkách České astronomické společnosti.

Video Světelný smog
video

Světelný smog