VŠB-TU v Ostravě lákala nové studenty

Ostrava - Stovky středoškoláků dnes zaplavily Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě. Zajímali se o studijní obory, které jim představily hned dvě fakulty. Je totiž nejvyšší čas vybrat si profesi a připravit se k přijímacím zkouškám.

Lukáš Hub z Nového Jičína už má jasno. Studuje Střední školu leteckou v Kunovicích a chce v tomto oboru pokračovat. Na Fakultě strojní se může stát pilotem i technikem. „Chtěl bych pracovat v údržbové organizaci, která se stará o to, aby letadla létala,“ říká. Fakulta ale nabízí spoustu dalších oborů - robotika, konstrukce, průmyslový design nebo třeba technická diagnostika. Brány otevřela i Fakulta elektrotechniky a informatiky. I ta má co nabídnout. Velký zájem je třeba o biomedicínské inženýrství. „Tento obor je opravdu specifický tím, že se tady aplikuje elektrotechnika, inženýrství ve strojařině na problém v medicíně a je potřeba lidí, kteří se v tom vyznají,“ tvrdí odborný asistent na Katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství Marek Penhaker.

 

Absolventů je ale pořád málo. Až 40 procent studentů školu nedokončí. „Je to bohužel pravda, my se snažíme umožnit studia širokému okruhu uchazečů a je na nich, jak tu šanci využijí,“ potvrdil děkan Fakulty strojní Radim Farana. Nedostatek absolventů technických oborů trápí nejen Českou republiku, ale všechny země Evropské unie. Zatímco v Asii má o jejich studium zájem 60 procent středoškoláků, v Evropě jen 15 procent.