Led vytlačuje vodu z koryt řek, ohroženy jsou desítky domů

Ostrava - Desítky domů v Moravskoslezském kraji ohrožují zamrzlé řeky. Led z nich vodu vytlačuje do sklepů. Proti jejich vyplavení bojují vodohospodáři. Hladiny řek rozbíjejí pomocí těžké techniky.

Lidé z Branky u Opavy hlídají hladinu řeky Moravice. Led na jejím povrchu zesiluje a vytlačuje vodu z původního koryta. Situaci na řece pomáhali pomocí těžké techniky řešit vodohospodáři. O pár kilometrů výše u Žimrovic se už řeka vylila do polí a ohrožuje chatovou oblast. Podolský potok v Jamartovicích, Ščučí v Ostravě Hrabové a Moravice na Opavsku.  Led na řekách trápí vodohospodáře hned na několika místech v kraji. „Ta místa jsou totožná s místy,  kde hrozí letní povodně, jsou tam kapacity přibližně na pětiletou vodu, ta koryta  jsou mělká, takže brzy hrozí vybřežení a ohrožení těch domů,“ uvedl technický ředitel Povodí Odry Petr Březina.

Další problém, který vodohospodáře trápí - přes četná upozornění led na řekách stále využívají bruslaři. „Voda v řece cirkuluje a způsobuje to, že je místy silný, místy tenký a tím dochází k tomu, že je to nebezpečí propadnutí,“ varuje Petr Březina. Na další kritické situace se vodohospodáři chystají s postupným oteplováním. Na řekách se podle nich bude letos uvolňovat rekordní množství ker, které mohou zničit stavby na vodních tocích.