Kdo vozí odpad na černou skládku, odhalí v Břeclavi fotopasti

Břeclav - Městská policie v Břeclavi se rozhodla bojovat proti černým skládkám, ničení aut a městského majetku. S pomocí fotopastí. Zařízení, které má v sobě kameru i fotoaparát, je schopné velmi detailně zachytit každého, kdo se chová nezákonně. Dvě fotopasti umístili na nejproblémovějších místech už na podzim. A hned s jejich pomocí nachytali a „dopadli“ několik lidí přestupujících zákon.

„Tuto monitorovací techniku využívají strážníci sice už od listopadu loňského roku, dosud však fungovala pouze v režimu zkušebního provozu. Jelikož se tento druh monitorovacího záznamového zařízení osvědčil, rozhodlo se vedení městské policie zařadit fotopasti mezi řádné technické prostředky k dohledu nad dodržováním místních záležitostí veřejného pořádku v Břeclavi,“ uvedl mluvčí břeclavských strážníků Zdeněk Novák. A hned při testovacím provozu od listopadu loňského roku zaznamenaly fitopasti 16 lidí přestupujících zákon. Devět z nich se podařilo „dopadnout“ a hrozí jim správní řízení případně trest.

Fotopasti si vůbec nevšimli. Je totiž umístěna v obalu, který přístroje chrání proti poškození a na druhou stranu je také maskuje proti odhalení. V obalu se nachází nejenom kamera a fotoaparát nebo oboje dohromady, ale i záznamové zařízení, na které se ukládají data pořízená fotoaparátem či kamerou.

„Fotopasti jsou pro strážníky stejným pomocníkem jako například Městský kamerový dohlížecí systém. Rozdíl je v tom, že kamerový systém má stacionární kamerové body, zatímco fotopasti jsou mobilním záznamovým prostředkem umožňujícím operativní nasazení na různých místech. Vybíráme tak, kde dlouhodobě dochází k páchání různých forem protiprávního jednání. Lze je tedy kdykoliv přemístit,“ dodal Novák.

Co opravňuje městskou policii k užívání fotopastí?

Opravňuje ji k tomu zákon o obecní policii. V § 24b odst. 1 citovaného zákona se praví:  „Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.“


K dnešnímu dni disponuje břeclavská městská policie dvěma kusy fotopastí. A vzhledem k jejich uplatnění a široké škále použití uvažuje o nákupu dalších. Pořizovací cena jedné fotopasti se pohybuje kolem 6000,- Kč, provozní náklady jsou minimální. „A když to srovnáme s náklady na likvidaci černých skládek nebo náhradu zničeného majetku, je to víc než účelné,“ dodal Novák.

Video Strážníkům pomáhají fotopasti
video

Strážníkům pomáhají fotopasti