Tradiční moravské odrůdy vína mizí

Jižní Morava – Veltlínské zelené a Müller Thurgau patří k nejznámější a také nejrozšířenějším odrůdám moravských vín. Za několik let to může být ale jinak. Kdo ještě před deseti lety znal odrůdy jako Hibernal, Dornfelder, Rubinet nebo Alibernet? S výjimkou posledně jmenované odrůdy, byly ty zbývající zapsány do Státní odrůdové knihy až v roce 2004. Počet hektarů, na kterých jsou pěstovány, ale rychle roste.

Na vzestupu přitom nejsou jen zcela nové odrůdy, ale také například Merlot. Toto tradiční francouzské červené víno se na Moravu dostalo až v roce 2001. Teď se pěstuje na téměř 100 hektarech.

Šlechtění vína je dlouhý proces

Než se odrůda rozšíří na vinice ve větším měřítku, trvá to desítky let. „Odrůda Müller Thurgau byla vyšlechtěna už v roce 1891, k jejímu masovějšímu rozšíření ale došlo až v 60. letech minulého století,“ vysvětluje vinař a šlechtitel Miloš Michlovský.

Video Šlechtitel Miloš Michlovský
video

Šlechtitel Miloš Michlovský

Preference spotřebitelů mění složení vinic

Nové odrůdy mají výraznější chuť a vyhovují i spotřebitelům, kteří preferují například sladší vína. To je i případ stále oblíbenější Pálavy, která se kvůli vyšší cukernatosti stala u konzumentů velmi oblíbenou. „Rozhodující jsou potřeby trhu, za posledních deset let je u moravských odrůd znatelný odklon k bílým odrůdám, a to ovlivňuje sadbu,“ říká Marek Šťastný z Vinných sklepů Valtice.

Vzestup nových odrůd na úkor těch tradičních ale není dán jen tím, že se mění preference spotřebitelů. Rozsah celkové plochy vinic je daný Evropskou unií. Pokud tedy má dojít k pěstování nové odrůdy, je to logicky na úkor té tradiční, což je třeba příklad Veltlínského zeleného a Müller Thurgau, ale také třeba Neuburského, jehož pěstování vinaři omezují kvůli tomu, že tato odrůda je náchylnější na choroby.

Hibernal

Bílá moštová odrůda byla vyšlechtěna ve Výzkumném ústavu v Geisenheimu v Německu profesorem Dr. Helmutem Beckerem. Pochází z mezidruhového křížení: Seibel 7053 x Ryzlink rýnský, klon 239 Gm F-2.

Dornfelder

Středně raná moštová modrá odrůda. Vznikla křížením Helfensteiner x Heroldrebe (tj. Jakubské x Trolínské) x (Modrý Portugal x Frankovka). Odrůda byla vyšlechtěna ve Zkušebním ústavu pro pěstování révy a ovoce ve Weinsbergu v Německu.

Rubinet

Středně raná až pozdní moštová modrá odrůda. Kříženec (Revolta x Alibernet) x André. Odrůda byla vyšlechtěna prof. ing. Vilémem Krausem, CSc. v Lednici na Moravě.

Alibernet

Byla vyšlechtěna na ukrajinském Vědecko-výzkumném ústavu pro vinohradnictví v Oděse. V okolí se pěstuje pod názvem Oděsskij čornyj. Alibernet je více rozšířen na Slovensku, kde v teplejších podmínkách je kvalita vína kabernetového typu zvláště dobrá. Odrůda vznikla křížením Alicante Bouschet x Cabernet Sauvignon.

Zdroj: Národní vinařské centrum