Nová naděje pro letiště v Mošnově

Ostrava - Budoucnosti skomírajícího mošnovského letiště svitla naděje: od dubna z něj začne létat pravidelná linka do izraelského Tel Avivu. I tak je ale situace nadále špatná a podle podnikatelů v kraji odrazuje případné investory. Ve spolupráci s krajským úřadem se proto pokusí připravit novou strategii letecké dopravy v regionu.

První dobrá zpráva pro ostravské letiště od zrušení pravidelných letů do Vídně před dvěma týdny. „Linka do Tel Avivu by měla létat celé jaro a následně jsme domluveni, že by pravidelně létala od září příštího roku,“ prozradil ředitel Letiště Leoše Janáčka Pavel Schneider. První letadlo by mělo odletět v podnělí 2.dubna v 9 ráno. Za necelých deset tisíc by se tak cestující z Ostravy mohli dostat do izraelské metropole. Letiště dále vyjednává i se zájemci o převzetí linky do rakouské metropole. Podle podnikatelů ze Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje by ale kraj měl vyvíjet větší aktivitu, špatné letecké spojení brání rozvoji regionu. „Máme tady hodně zahraničních investorů a oni považují za handicap, pokud tady nebude fungovat mezinárodní letiště,“ potvrdil generální ředitel sdružení Miroslav Fabián.

Překážkou pro vznik nové linky na ostravském letišti je ale to, že ji kraj nemůže finančně podpořit. Nedovolují to předpisy Evropské Unie. „Mžná, že řešení by bylo sdružit prostředky kraje a firem v nějakém fondu, který by podporoval cestovní ruch z našeho regionu směrem ven,“ navrhuje ředitel Letiště Leoše Janáčka Pavel Schneider.

„Když jsme hovořili o podpoře, která by nebyla ze zdrojů daňových poplatníků, všichni reagovali způsobem, že nevidí důvod, proč by měli sponzorovat letiště či soukromé dopravce,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. Jediným slibem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je tak zatím jen příprava jakési strategie rozvoje letecké dopravy v kraji do roku 2020. Její detaily ale zatím nikdo neupřesnil.