Muzeu umění Olomouc provádí návštěvníky historií fotografie

V Olomouci začala výstava Civilizované iluze, která představuje jednu z nejrozsáhlejších fotografických kolekcí v České republice. Sto padesát exponátů provede návštěvníky historií tohoto média od konce 19. století do současnosti.

Sbírka fotografií byla v olomouckém muzeu, tehdy ještě galerii, založená v roce 1966. Dlouho však byla spíše na okraji zájmu.

„Kvalitativní a kvantitativní nárůst sbírky začal až v devadesátých letech 20. století. Souvisí to s tím, že fotografie byla dlouho považována za okrajové a nedůležité médium,“ vysvětluje kurátorka výstavy Štěpánka Bieleszová.

„Bohužel, z předchozích let nám unikla spousta krásných snímků, ale nevzdali jsme se,“ dodává Pavel Zatloukal, historik umění a ředitel Muzea umění Olomouc.

Sběratelské úsilí přineslo výsledky. Dnes se může muzeum chlubit obrázky tak slavných fotografů jako je František Drtikol, Josef Sudek či Miloslav Stibor.

„Sbírka už je opravdu velice obsáhlá, dnes má kolem sedmi tisíc exponátů, takže vzrostla více než stonásobně,“ shrnuje Zatloukal.

Výstava zahrnuje také práci členů klubu fotografů amatérů, kteří v Olomouci působili už před válkou. „Dnes jsou tito autoři znovu objevováni. Jejich činnost byla jakýmsi podhoubím pro to, co přišlo v šedesátých letech. Byla to třeba umělecká skupina Dofo,“ informuje kurátorka Štěpánka Bieleszová.

Autoři výstavy se věnovali také současné fotografii. Vystavili i fotografie některých studentů opavského Institutu tvůrčí fotografie.