Polsko očima Miroslava Karase

Na konci února se vrátil tvůrčí štáb ostravské publicistiky z natáčení za našimi nejbližšími hranicemi. Polsko očima Miroslava Karase nás ve třinácti dílech zavede do míst, která má tento nejdéle sloužící zahraniční zpravodaj nejraději, a za lidmi, s nimiž se diváci běžně nemohou potkat.

Nová vydání populárního publicistického pořadu se zastavila ve Wroclavi, Krakově, Varšavě a na několika místech v Pobaltí. Vysílat je budeme od 5. dubna 2012.

Polsko očima Miroslava Karase
Polsko očima Miroslava Karase

M. Karas funguje jako zahraniční zpravodaj v Polsku už devatenáct let. Kamkoli s tvůrci pořadu přišel, všude jej vítali jako dobrého přítele. Poprvé se Postřehy odjinud věnují zemi bývalého východního bloku, která v posledních dvaceti letech zaznamenala nebývalý rozvoj. Poprvé je také průvodcem po zajímavých místech televizní (nikoliv rozhlasový) zpravodaj.
Foto: D. Urbášek.