Dneškem končí elektronický zápis dětí do mateřských škol v Brně

Brno - Dnes je poslední den, kdy mohou rodiče přihlásit své děti do mateřských škol pomocí takzvaného elektronického zápisu. Školky i rodiče si nový systém převážně chválí pro jeho jednoduchost a přehlednost. Už teď je ale jasné, že míst v brněnských školkách je kritický nedostatek. Na jedno místo připadají téměř dvě přihlášené děti.

Elektronický zápis dětí do mateřských škol se v Brně testuje letos poprvé. Rodičům umožňuje vyplnit přihlášku na počítači, přesto se ale osobní návštěvě školky nevyhnou. Vytisknutou přihlášku musejí i tak přinést do kanceláře ředitele či ředitelky osobně. To proto, že ji museli nechat potvrdit lékařem.

Ač se může zdát, že nový systém nakonec přijímací řízení rodičům nijak zvlášť neusnadnil, samy mateřské školy si jej pochvalují. V okamžiku zápisu vidí, do kolika dalších školek je dítě zároveň přihlášeno. „Kvůli obavám z nedostatku míst si rodiče zvykli dávat si žádosti na více míst,“ tvrdí ředitelka MŠ na náměstí Svornosti v Brně-Žabovřeskách Danuše Komárková. Právě to však situaci dál komplikovalo a dělalo ji nepřehlednou.

Systém navíc sám seřadí děti na základě zadaných kritérií. V něm se zohledňuje například věk dítěte, vzdálenost jeho bydliště od místa školky nebo zda má v dané školce sourozence.

Rodiče si zase chválí jednoduchost systému. Všechny potřebné informace i zprávu o přijetí či nepřijetí dítěte si najdou snadno přes internet na jednom místě. „Určitě je to o dost jednodušší. Podávala jsem přihlášku na čtyři místa a pro mě jako těhotnou s malým dítětem by to jinak znamenalo obíhání čtyř různých školek,“ řekla jedna z maminek u zápisu.

Velkou výhodou také je, že rodiče už v průběhu přijímacího řízení ví, jaké šance na přijetí jejich dítě má, a díky tomu mohou ze solidarity k ostatním rodičům podle vlastních preferencí stáhnout přihlášku z dalších školek. Na jejich místa se tak okamžitě posunou další děti v pořadí.

„Samozřejmě ten systém má i svá negativa, ale myslím si, že na jejich vyhodnocování je ještě příliš brzy,“ míní Komárková.

Zápis do mateřské školyAktuální statistiky přijímacího řízení 2012

Počet volných míst: 2 554
Počet přihlášených dětí: 4 638
Počet podaných přihlášek celkem: 11 597

Nejvýraznější převisy volná místa/počet přihlášených dětí (nikoliv podaných přihlášek) zaznamenaly brněnské městské části Brno-sever (276/636), Bystrc (126/365), Královo Pole (167/503), Líšeň (181/503), Řečkovice a Mokrá Hora (123/304), Žabovřesky (134/371) a Židenice (132/325). Městská část Brno-střed se do elektronického zápisu nezapojila.

Největší zájem je o Mateřskou školu Laštůvkova 57/59 (Brno-Bystrc), kde obdrželi 214 přihlášek na 41 míst, či Mateřskou školku Zvídálek Kachlíkova 17 (Brno-Bystrc) s 204 přihláškami na 21 volných míst.

Zdroj: www.zapisdoms.brno.cz/


Konečné slovo mají pořád ředitelé

Elektronický zápis má i řadu kritiků. Někteří starostové brněnských městských části s ním ještě před jeho zavedením nesouhlasili hlavně s argumenty, že školky dětem mechanicky přiděluje pouze podle obecných  kritérií a nedává rodičům možnost preferovat některé ze zařízení. Do nového systému se se nezapojila pouze radnice Brno-střed, jejíž vedení vyjádřilo obavy o objektivitu systému.

Finální rozhodnutí ale i tak zůstává na vedení školky. „Dnešním dnem elektronický zápis končí. To znamená, že i pokud se uvolní nějaká místa, děti se v pořadníku už nebudou dál posunovat. Ředitel nebo ředitelka školy jej může doplnit podle vlastních kritérií,“ vysvětlila Danuše Komárková.

Záleží tak na každém řediteli nebo ředitelce, zda budou ochotní přihlédnout i k jiným okolnostem, než které vyhodnocuje počítačový program. Například že je matka samoživitelka a kvůli problémům s umístěním dětí do školek se tyto ženy dostávají do těžkých životních situací. Mnozí dají větší důraz také na skutečnost, že školku navštěvují sourozenci dítěte anebo se budou rozhodovat podle specifického zaměření školky. „Vzhledem k tomu, že u nás máme logopedickou třídu, tak budu vyhledávat zejména děti, které nutně potřebují speciální péči v oblasti řeči,“ uvedla Komárková.

Kritéria pro přijetí dětí

Věková skupina                                     Bydliště

Starší 5 let – 560 bodů                          V MČ školy – 40 bodů
3 a 4 letí – 480 bodů                             Mimo MČ školy – 0 bodů
Mladší 3 let – 0 bodů

Brno                                                    Věk
V Brně – 240 bodů                                 Věk v rámci roku – 10 bodů
Mimo Brno – 0 bodů                           Dílek za jeden den – 0,03 bodu
                                 Sudý rok zvýhodněn přičtením dalších 10 bodů

Docházka                                               Sourozenec
Celodenní – 160 bodů                            Sourozenec v MŠ – 20 bodů
Půldenní – 80 bodů                                První v MŠ – 0 bodů
4 hodiny – 0 bodů