Přerované protestují proti spalovně

Přerov - Obyvatelé Přerova protestují proti výstavbě spalovny. Bojí se hlavně jejího dopadu na životní prostředí v už tak průmyslem zatíženém městě. Vytvořili proto občanskou iniciativu. Chtějí oslovit co nejširší veřejnost a přimět zastupitele, aby stavbu takového zařízení odmítli. Radnice i kraj, který spalovnu plánuje, ale tvrdí, že obavy jsou předčasné.

Řada komínů, ze kterých stoupá dým - panorama Přerova by v budoucnu mohl doplnit ještě jeden – od spalovny odpadů. Proti jsou ale obyvatelé města. Tvrdí, že se obávají nárůstu dopravy a toho, jak bude nakládáno s druhotným odpadem, který spalováním vzniká a často bývá toxický. Zařízení na energetické využití odpadů chce na svém území postavit Olomoucký kraj. V současné době vzniká studie proveditelnosti. Ta zhruba v polovině tohoto roku napoví, která lokalita v regionu bude pro umístění spalovny nejvhodnější. Přerovští radní proto tvrdí, že obavy lidí jsou předčasné.

Na území Olomouckého kraje je celkem čtrnáct skládek. Podle zástupců regionu ale mají omezenou kapacitu i životnost. Do pěti let se tak kraj dostane do situace, kdy nebude mít kam odpad ukládat. Zařízení na energetické využití je proto jediným řešením. „V dnešní době je zařízení, které využívá odpad, vždy čistší k životnímu prostředí než klasické hnědouhelné elektrárny nebo teplárny,“ tvrdí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Horák. „Ze spalovny Češi nemusí mít strach. Ve vyspělých zemích jsou spalovny provozovány uprostřed velkých aglomerací,“ uvedl mluvčí Moravskoslezského energetického klastru Milan Wagner.

Lidé teď na polovinu dubna plánují protestní pochod. V jeho rámci budou po zastupitelích požadovat, aby o případné stavbě spalovny mohli obyvatelé města rozhodnout v referendu.