Výstava „Věznice: místo pro umění“ nabídne i „čerstvě“ dokončená díla

Brno - Moravská galerie v Brně představuje v prostoru Uměleckoprůmyslového muzea ojedinělý umělecký projekt s názvem Věznice: místo pro umění. Ten byl v první fázi vystaven na přelomu roku v pražském Centru současného umění DOX, v prostorách Moravské galerie v Brně však získává novou podobu. Je mu věnován větší prostor a představuje i nedávno dokončená díla uměleckých dvojic ve složení umělec a odsouzený. Nově tak bude k vidění v Uměleckoprůmyslovém muzeu výsledek spolupráce Evy Koťátkové a „její“ odsouzené. Výstava potrvá do 13. května.

Celý projekt odstartovala loni Galerie Středočeského kraje a jeho autoři Ondřej Horák a Martina Reková. Jeho cílem bylo zpřístupnit umění lidem, pro něž není běžně dostupné. A její autoři se rozhodli propojit dva vzdálené a odlišné světy – ten na svobodě a ten za mřížemi.

Do počinu galerie se zapojilo zhruba třicet současných českých umělců a stejný počet odsouzených v sedmi českých věznicích. Odsouzení se nejen seznámili s vybranými výtvarnými díly, která zapůjčila především Moravská galerie, ale sami se do umělecké tvorby i zapojili.

„Věříme, že tento projekt přinese změnu do jednotvárného světa odsouzených, zamyslí se nad tím, co je těšilo kdysi, a konfrontace minulosti se současností v nich třeba probudí touhu napravit způsobené škody,“ přála si na samém začátku Iva Günzlová, metodička pro výkon vazby a trestu z Vězeňské služby ČR a konzultantka projektu. Většina lidí zapojených do projektů byli podle jejích slov ti, kteří se za mříže dostali poprvé.


Odsouzení a přední současní umělci vytvořili společně během šesti měsíců desítky originálních uměleckých děl. Zapojení umělci čerpali z nejrůznějších uměleckých směrů a postupů: malba, socha, graffiti, komiks, často i konceptuální umění, jehož výsledkem může být jakákoliv podoba uměleckého vyjádření. Odsouzení se tak mohli do projektu zapojit i bez jakékoliv umělecké dovednosti.

Zapojila se například brněnská autorka komiksů Vendula Chalánková

Dvojice spolupracovaly půl roku, za tu dobu si vyměnily několik dopisů. „Spolupráce s Viktorem probíhala tak, že jsem mu nastínila, že spolu budeme vyrábět komiks. Celou realizaci jsem ale nechala na něm. Poslala jsem mu do vězení barevné papíry, lepidlo a nůžky s kulatou špičkou,“ popsala autorka komiksů Vendula Chalánková.

Viktor tak za mřížemi vytvořil komiks o tom, co prožívá za mřížemi. „Spolupráce byla příjemná, já jsem se na dopis od Viktora vždy těšila – na to, co od něj přijde nového. Spolupráce byla příjemná také tím, že jsme si nesdělovali žádné osobní věci. Já jsem nebyla zainteresovaná do toho, proč tam je, co spáchal,“ dodala Chalánková.

Video Autorka komiksů Vendula Chalánková o spolupráci s vězni
video

Autorka komiksů Vendula Chalánková o spolupráci s vězni

Dále se do projektu zapojili například Michal Pěchouček, Pavel Sterec, Tomáš Svoboda, David Böhm, Jaromír 99, Pasta Oner, Markéta Hlinovská, Tereza Sochorová nebo Patricie Fexová, kteří s vězni komunikovali prostřednictvím dopisů nebo je navštěvovali ve věznicích.

Autoři projektu Ondřej Horák a Martina Reková věří, že práce odsouzených a umělců na tomto projektu vede na jedné straně k sebepoznání nebo změně náhledu na některé společenské a životní normy, stejně jako může lámat některá společenská tabu na straně druhé. Projekt vznikl ve spolupráci s Vězeňskou službou České republiky a pod záštitou ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila.