Nemocnice Milosrdných bratří nabízí novou metodu odběru pupečníkové krve

Brno - V Nemocnici Milosrdných bratří v Brně dokážou jako první z České republiky odebrat pupečníkovou krev nejen z pupečníku, ale také přímo z placenty. Nová metoda umožní získat více vzácné tekutiny. Pupečníkovou krev je možné použít například při léčbě nádorových onemocnění nebo při poruchách krvetvorby. Podle onkologů ale nemůže děti s rakovinou vyléčit krev odebraná při jejich porodu. Často totiž obsahuje chybu, která nádor způsobuje.

„Odběr pupečníkové krve se v České republice dosud prováděl jen z pupečníku, ne z placenty, kde se skrývá další zásoba pupečníkové krve. Přicházíme s touto novou kombinovanou metodou, abychom zvýšili množství odebrané pupečníkové krve,“ popsal Tomáš Pavlíček z rodinné banky Cord Blood Centre. Tato banka umožňuje, aby krev využilo miminko i rodinní příslušníci.

Pupečníková krev dnes pomáhá při léčbě přibližně sedmdesáti onemocnění. „Jde hlavně o nemoci krvetvorby a nádorová onemocnění. Ve fázi klinických testů je zkoumání možného využití v oblasti regenerativní medicíny – šlo by o léčbu takových onemocnění, jako je například diabetes melitus nebo dětská mozková obrna. Možnost využití rok od roku roste,“ zdůraznil Pavlíček.

Video Kde může pupečníková krev pomoci?
video

Kde může pupečníková krev pomoci?

Pupečníková (placentární) krev pochází z placenty a pupeční šňůry, která spojuje plod s matkou. Tato krev se po porodu většinou likviduje, avšak podle nových lékařských poznatků je krev z pupečníku bohatá na kmenové buňky, které mohou být použity na transplantaci krvetvorné tkáně místo kostní dřeně.

Kmenové buňky jsou základní kameny naší krve a imunitního systému. Vytvářejí bílé krvinky bojující proti infekci, červené krvinky přenášející kyslík a krevní destičky odpovídající za srážení krve. Kmenové buňky se normálně nacházejí v kostní dřeni a v mnohem menším počtu i v cirkulující krvi.

Zdroj: Banka pupečníkové krve ČR


Primář Štěrba: Dopad je pro dítě stejný, jako když si koupíte pozemek na Měsíci

Podle dětských onkologů jsou sliby některých komerčních firem, že vlastní pupečníková krev může později dítě vyléčit z nádorových onemocnění, nepravdivé. „Pokud někdo říká něco jiného, tak neříká pravdu. V tuto chvíli neexistuje praktické využití této pupečníkové krve. Problém je v tom, že dědičná změna, která nastartuje vznik nádorového onemocnění, se v řadě případů odehrává už v průběhu nitroděložního vývoje. Dítě se tedy rodí už s vlohou pro propuknutí nádorového onemocnění a pupečníková krev v sobě má v řadě případů tuto chybu,“ popsal primář brněnské dětské onkologie Jaroslav Štěrba.

Podle něj dosud v České republice nebyla pupečníková krev, kterou maminka schovala pro svoje dítě, použita ani jednou. Transplantací přitom jen brněnští lékaři provedou ročně až třicet. Většinu jde o transplantaci sourozenců nebo dárcovství.

Video Primář dětské onkologie Jaroslav Štěrba o pupečníkové krvi
video

Primář dětské onkologie Jaroslav Štěrba o pupečníkové krvi

Kolik stojí odebrání a uchování pupečníkové krve?

Odebrání pupečníkové krve stojí řádově deset až dvacet tisíc korun. Za uchování v bance ročně zaplatíte přibližně 1 500 korun. České zákony zatím umožňují uchovávání krve po dobu patnácti let.


„Pupečníková krev dítěte skutečně v některých případech může obsahovat preleukemické klony. Není to ale ve všech případech a existují studie, které říkají, že to procento není tak vysoké, jak se běžně říká. Každopádně se pupečníková krev dá u dítěte využít i u jiných diagnóz, než je leukémie. Navíc je možné ji použít i pro jiné členy rodiny,“ reagoval Pavlíček. Podle něj jsou na Slovensku známé dva případy, kdy byla pupečníková krev použita pro konkrétní dítě, které trpělo onkologickým onemocnění.

I když onkologové zpochybňují léčbu nádorových onemocnění dětí jejich pupečníkovou krví, u jiných onemocnění a v rámci rodiny má bankování smysl. U rodinných příslušníků je totiž vyšší pravděpodobnost, že se krev bude zčásti shodovat a bude ji možné použít. „Velmi bychom vítali, kdyby bylo v České republice možné nekomerčně v rámci zdravotního pojištění zamrazit pupečníkovou krev od mladšího sourozence dítěte a tu pak eventuelně využít,“ potvrdil Štěrba.  

Lékaři navíc zdůrazňují, že nikdo nemůže předvídat, co přinese budoucí vývoj. „Jsem opravdu přesvědčen o tom, že stojíme teprve na prahu této oblasti a budoucnost využití pupečníkové krve teprve přijde. Nikdo zatím neví, na co všechno ji jednou bude možné použít. Je to bezpochyby velký vklad do budoucnosti, který ale závisí na svobodném rozhodnutí rodičů,“ uzavřel primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Milosrdných bratří Ivan Huvar.

Video Jan a Jana Jakešovi o tom, proč se rozhodli pro odebrání pupečníkové krve
video

Jan a Jana Jakešovi o tom, proč se rozhodli pro odebrání pupečníkové krve


Odběr pupečníkové krve

Dárcovství

Banka pupečníkové krve

Odběr pro vlastní potřebu

FN Brno

Cryo Save

Cord Blood Center


Počátky nekomerční Banky pupečníkové krve sahají do roku 1993, kdy ve spolupráci Ústavu hematologie a krevní transfúze, druhé dětské kliniky Fakultní nemocnice Motol a druhé gynekologické a porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice začaly přípravy na první odběr. V srpnu 1994 pak byla při porodu zdravého sourozence odebrána pupečníková krev, která byla vyšetřena a připravena k použití. Tím byla zahájena činnost příbuzenské části banky. Od podzimu 1996 byl zahájen systematický výběr dárkyň a odběr pupečníkové krve i do nepříbuzenské části banky. V současnosti je v bance uloženo na 4 000 štěpů. Banka se ale potýká s nedostatkem financí, od loňska musela výrazně snížit počet porodnic, se kterými spolupracuje.