Znojmo začne od podzimu prodávat městské byty nájemníkům

Znojmo - Znojemská radnice začne od podzimu postupně prodávat městské byty současným nájemníkům za 40 procent tržní ceny. Celkem lidem nabídne 2056 bytů. Chce je prodat do roku 2018. Plány na prodej bytů budily v minulosti rozpaky. Radnice za ně měla původně zaplatit 80 milionů korun, nakonec ale bude částka nižší.

„Při prodeji zohledníme skutečnost, že bytové jednotky, které budeme prodávat, nejsou právně volné. Jejich prodej se uskuteční s takzvaným váznoucím nájemním vztahem,“ vysvětlil starosta města Vlastimil Gabrhel. Znalci nejprve vypracují znalecké posudky. Podle nich město určí cenu, za kterou byty prodá. Neměla by však přesáhnout 40 procent tržní ceny bytů.

V minulém týdnu město vybralo společnost, která bude prodej bytů organizovat. Společnost Murom po zpracování znaleckých posudků pošle nájemníkům nabídky na prodej, nájemníci budou mít šest měsíců na rozhodnutí, zda smlouvu o prodeji podepíší, či nikoliv. 

V současné době město se společností Murom domlouvá podmínky spolupráce a další podrobnosti. Nájemníkům potom radnice předá instrukce, jak by měli při koupi bytu postupovat, kdo může do bytu vstoupit a ocenit jej a jak bude označen.

Znojmo prodá polovinu bytů
Zdroj: ČT Brno

Prodej bytů se stal politickým tématem

Původně měly služby za zorganizování prodeje dosáhnout částky 80 milionů korun. Po odstoupení bývalého starosty Zbyňka Kaššaie (ČSSD) se spekulovalo, že předražená cena byla jedním z důvodů jeho rezignace. Nová rada v čele s Vlastimilem Gabrhelem (ČSSD) vybrala novou firmu, která se má o administrativní záležitosti prodeje postarat. Cena za tyto služby se rázem snížila na 20 milionů.

Tomáš Menčík, finanční analytik společnosti Cyrrus:
„Při prodeji bytu je třeba zaplatit za právní služby, tedy sepsání smlouvy, výpisy z katastru či úschovu peněz, a dále za zápis do katastru nemovitostí. Cena těchto služeb nepřesáhne u běžné právní kanceláře 10 tisíc korun. Tato varianta by u dvou tisíc bytů s průměrnou cenou 1,2 milionu korun vyšla na 20 milionů korun. Prodej bytového fondu o dvou tisících bytech je natolik velkou transakcí, že by mělo být vyhlášeno výběrové řízení na zajištění všech služeb spojených s prodejem. Předpokládám, že v konkurenci několika právních či realitních kanceláří by se cena neměla výrazně odlišit od částky 20 milionů korun, spíše by měla být nižší.“


Základem pro výpočet kupní ceny bude odhadní cena bytu vynásobená koeficienty zohledňujícími několik faktorů – kvalitu bytu, obsazenost, počet bytů v domě a investici do domů a bytů ze strany vlastníka v posledních pěti letech. Byty si budou moci koupit přednostně jejich nájemníci, v další fázi pak příbuzní nájemníků, respektive jejich partneři, teprve až pak další zájemci.

V uplynulých letech byla průměrná celková hodnota koeficientu při prodeji městských bytů přibližně 0,35. Nájemníci tedy byty kupovali zhruba za třetinu odhadní ceny. V průměru se tak jeden byt prodal ve Znojmě za 268.000 korun. 

Obecní byty na jihu Moravy

Počet nájemních bytů v přepočtu na obyvatele na jihu Moravy kolísá. Zatímco v městské části Brno-Černovice vychází jeden obecní byt na šest obyvatel, v případě Blanska je to 35 lidí. Ve Znojmě před prodejem zmiňovaných bytů připadá na jeden obecní byt 9 lidí.

Město /městská část        počet obecních bytů
(počet obyvatel)

Brno - střed (90 000)                    7 000
Brno - Královo Pole (27 000)           2 295
Brno - Černovice (7 600)                1 300
Brno - Líšeň (26 000)                     2 232
Brno - Kohoutovice (13 000)           1 991
Brno - Bystrc (25 000)                   2 075
Brno - sever (47 000)                    6 500
Břeclav (24 000)                             223
Hodonín (25 464)                            526 + 81 bytů zvláštního určení
Vyškov (22 000)                             524 (175 město spoluvlastní)
Blansko (21 000)                             590
Znojmo (35 000)                              3 893