Zednářská zahrada odhalila návštěvníkům svoje tajemství

Lednice - Teprve nedávno při srovnávání původních plánů a leteckých snímků lednického parku zahradní architekti zjistili, že stromy vytváří obrazce. O víkendu proto v parku uspořádali pro milovníky historie komentované prohlídky zednářské zahrady. Pozůstatky dávno zaniklé části parku jsou v krajině dodnes patrné nejen z ptačí perspektivy.

Stromy a aleje vytvářely v zednářské zahradě nejrůznější obrazce z kosočtverců a oktagonů. Oktagon je složený z několika os, které tvoří osmicípou hvězdu. Ve středu místa, kde se osm os sbíhalo, stával sluneční chrám. Zahradní architekti dokázali tuto strukturu odhalit – nejprve ze vzduchu a poté i přímo v terénu. „Je to vzkaz předků, který nám napsali stromy,“ řekl zahradní architekt Přemysl Krejčiřík.

Právě v této roční době vystupuje stará zahrada ze současného parku více než kdy jindy –  začínají totiž kvést staré kaštany, které jsou záměrně vysazené na klíčových místech. „V roce 1805 měl někdo za úkol zrušit park a potom za padesát let byl někdo další zas natolik uvědomělý, že stromy vysadil tak, aby symboly zahrady mohli jeho pokračovatelé najít,“ vysvětlil Krejčiřík.

Obrazce v zednářské zahradě v Lednici
Obrazce v zednářské zahradě v Lednici

Ze zahrady zbyl v Lednici už jen zlomek, ale toho si lze při troše snahy a pomoci průvodce všimnout. „Mě nejvíc zaujaly ty linie, které jdou od zámku, od minaretu. Je jasné, že jsou uspořádané logicky,“ souhlasil jeden z návštěvníků.

Zahradníci navíc hlavní linie zvýraznili vysekáním trávy a večer je nechali osvítit dvěma stovkami loučí. Kdysi právě tyto cestičky lemovaly aleje černých topolů. Louče tak zahradu symbolicky probudily. Mystická atmosféra na návštěvníky dýchala na každém kroku.

Označení zednářská sice zahrada dostala až od svých současných objevitelů, ale váže se k symbolice samotné zahrady i k symbolům zednářů, které je možné najít na zámeckých zdech.