Majiteli ubytovny ve Svinově stále hrozí vysoká pokuta

Ostrava - O budoucnosti ostravské ubytovny v Dubí se rozhoduje v těchto dnech. V budově, která měla původně nabízet dočasné ubytování 20 dělníkům, bydlí podle namátkových kontrol policie více než 150 lidí včetně dětí. Majitel se proti pokutě stavebního úřadu odvolal a žádá o navýšení kapacity. K dnešnímu datu se měly příslušné instituce k jeho požadavku vyjádřit.

Ubytovna v Ostravě-Svinově - epicentrum možného nového ghetta. Tak ji vidí občané, kteří bydlí v její blízkosti. Přestože se její majitel snaží o udržení pořádku, od listopadu se v okolí zvýšila drobná kriminalita. Místo 20 dělníků tady nelegálně bydlí více než 150 dospělých a dětí. Majitel se proti několikasettisícové pokutě stavebního úřadu odvolal a kapacitu ubytovaných chce legálně navýšit z 20 na 75. Minulý týden do ubytovny přijelo 11 zástupců pěti institucí na ohlášenou kontrolu. Jestli vyhoví žádosti majitele, měly některé z nich zveřejnit do dnešního dne. „V současné době máme už závazné stanovisko krajské hygienické stanice, to po posouzení stavební dokumentace vydalo rozhodnutí, že může být navýšena ta kapicita o 55 osob, to znamená na 75 s tím, že uvádí, že to ubytování není vhodné pro děti. Informace z hašičského sboru máme stejné jako z hygieny,“ prozradila starostka obvodu Ostrava-Svinov Eva Poštová. Pro svinovský stavební úřad je nejdůležitější rozhodnutí hlavního architekta města. Ten ale zatím žádost majitele ubytovny o změnu užívání stavby nedostal. „Vzhledem k tomu, že se ta lokalita nachází v ploše určené pro průmysl, bude pravděpodobně stanovisko k rozšíření bydlení negativní,“ vyjádřil se vedoucí odboru Útvaru hlavního architekta Cyril Vltavský.

Pokud majitel nedodá do 14. června kladná vyjádření všech institucí, zahájí stavební úřad ve Svinově řízení o vyklizení. V tom případě ale zůstane zřejmě hned několik sociálně slabých rodin ze dne na den na ulici. „To je samozřejmě otázka, která je trošičku nad rámec našeho malého městského obvodu a určitě to budou řešit příslušné orgány,“ myslí si starostka obvodu Ostrava-Svinov Eva Poštová.  

„Uvědomujeme si, že potřebujeme nízkonákladové bydlení. V tuto chvíli se připravuje nová koncepce. Těch bytů by Ostravě mělo být v prvním stupni zhruba tisíc, v tom druhém stupni pět tisíc,“ vyjádřila se mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská. Koncepce sociálních bytů v Ostravě by měla být hotová v září letošního roku.