Jízdenku s červeným označením mohou revizoři posoudit jako padělek

Brno - Stačí špatná barva otisku na jízdence a z nic netušícího cestujícího se rázem může stát černý pasažér. Nemilé překvapení před několika dny potkalo Annu Buriánkovou v tramvaji, kam s řádně označenou jízdenkou Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK) přesedla z vlaku. Přestože si jízdenku koupila na nádraží a pečlivě označila, má teď uhradit 1122 korun pokuty.

„Dobrý den, kontrola jízdenek“ - věta, po které zpozorní všichni cestující. Jak se o tom před několika dny přesvědčila Anna Buriánková, ani platná jízdenka v ruce nemusí být důvodem k naprostému klidu.

„Revizor si jízdenku nezvykle dlouho prohlížel a vrátil mi ji s tím, že je falešná,“ kroutí hlavou mladá žena. Jako terénní sociální pracovnice využívá IDS JMK poměrně často, nic takového se jí doposud nestalo. „Obvykle si jízdenky kupuji v Brně na více jízd dopředu. Tentokrát jsem si ji výjimečně koupila na nádraží v Bučovicích. Nechápala jsem, co jsem udělala špatně. Víc mi k tomu revizor neřekl, jenom to, že budu muset zaplatit pokutu. Byla jsem tak rozzlobená, že mi z toho vyhrkly slzy,“ říká Anna Buriánková.

Červený otisk rovná se falešná jízdenka

Ačkoliv si paní Buriánková svoji jízdenku označila stejně, jak je zvyklá, na barvě otisku se inspektorovi něco nezdálo. „V místě pro označení jsou na jízdence drobné proužky napuštěné speciální látkou, která reaguje s inkoustem. Jedná se o opatření proti padělání. Červený otisk se po nějaké chvíli částečně zbarví do modra,“ vysvětlil vedoucí tarifního odboru Dopravního podniku města Brna Vít Prýgl. Otisk na jízdence paní Buriánkové však zůstal červený i po kontrole pomocí speciálního pera.

Jízdenku (vpravo) vyhodnotil revizor jako falešnou
Jízdenku (vpravo) vyhodnotil revizor jako falešnou

„Nechápu to. Jízdenku jsem si přece nekoupila u žádného překupníka, ale normálně u nádražáků,“ zlobí se Anna Buriánková. Rozhodla se proto, že jízdenku reklamuje u Českých drah. Od nich teď jízdenka poputuje na kontrolu do centrální tiskárny cenin.

„Okamžikem podání reklamace se přerušuje jednání o udělené přirážce k jízdnému. Pokud se prokáže, že s jízdenkou nebylo nijak manipulováno, domluvíme se s cestující,“ uvedla mluvčí Českých drah Kateřina Šubová. Jak by se něco takového mohlo stát bez zásahu cestující, nedovedla říct.

Dohadování s revizorem nepomůže

„V poslední době se moc případů padělaných jízdenek nevyskytuje. Podobné sporné případy, kdy revizor nedokáže zcela korektně vyhodnotit pravost jízdenky, se ale stávají,“ připustil Vít Prýgl. I když je cestující skálopevně přesvědčený o pravosti své jízdenky, jedinou obranou proti vyměřené pokutě je reklamace.

„Při reklamaci se jízdenka posuzuje pomocí lepších technických prostředků, než jaké má v terénu revizor,“ vysvětlil vedoucí tarifního odboru. Podle něj se stává, že si cestující jízdenku neoprávněně upravují, aby za jízdné ušetřili. „Někdo si například na jízdenku nanesl stíratelný materiál, aby bylo možné její opakované použití. Stává se také, že se cestující pokoušejí starý otisk odstranit,“ dodal Prýgl.