Historik Marek Zágora představí unikátní iluminaci o těžbě stříbra

Ostrava - Galerie výtvarného umění v Ostravě se bude věnovat středověkým iluminacím na téma těžba stříbra a způsoby jeho zpracování. Historik Marek Zágora, který se specializuje na středověké rukopisy, o tom bude příští týden přednášet v galerijní knihovně. „Hlavním tématem bude jedinečná, pozdně středověká iluminace s vyobrazením dobývání a zpracování stříbra v Kutné Hoře,“ uvedla mluvčí galerie Jana Šrubařová.

Tuto iluminaci koupila Galerie Středočeského kraje v aukci londýnského aukčního domu Sotheby´s v prosinci roku 2009 za 17 milionů. Je jednou ze dvou podobných iluminaci na světě, která těžbu stříbra znázorňuje. Je velice detailní.

Přednáška je doprovodným programem k mezinárodnímu výstavnímu projektu Europa Jagellonica - Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců 1386-1572.

„Iluminace na pergamenu neobvykle velkých rozměrů byla doposud známa pouze z černobílých fotografií. Je jedním z lákadel projektu Europa Jagellonica, jehož první část je nyní vystavená v Kutné Hoře,“ vysvětluje Marek Zágora. Na přednášce představí celou iluminaci i další podobné, bude se věnovat také středověkým způsobům těžby a zpracování stříbra.

Europa Jagellonica představuje umění a kulturu ve střední Evropě na přelomu pozdního středověku a raného novověku poprvé v širokých mezinárodních souvislostech. Přes sto muzeí a církevních institucí z celé Evropy půjčilo na výstavu do Kutné Hory 300 uměleckých děl, která dokumentují kulturní rozkvět v 15. a 16. století na území dnešního Česka, Slovenska, Polska, Litvy, Chorvatska a Maďarska za vlády Jagellonců.