Brno zahájí celonárodní kampaň „Celé Česko čte dětem“

Brno - V Divadle Bolka Polívky dnes v 18 hodin začne slavnostní inaugurace druhého týdne čtení dětem. Tato celonárodní akce, která bude probíhat od 1. do 7. června, se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Dnešní inauguraci zahájí Bolek Polívka, Arnošt Goldflam, Petra Braunová, Zora Jandová, Zdeněk Merta, soubor LiStOVáNí a kouzelnická show Pavla Kožíška. Ti, kteří se do divadla nedostanou, mohou zahájení akce sledovat on-line na Pigy.cz.

Myšlenku celostátní kampaně v České republice rozjela v roce 2006 Eva Katrušáková, která je také zakladatelkou neziskové organizace Celé Česko čte dětem®. Její záměrem bylo podpořit myšlenku, podle níž se hlasitým předčítání pomáhá utvářet pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

Myšlenka o zásadním vlivu předčítání na emoční zdraví dítěte pochází z knihy Američana Jima Trelease. Jako bestseller byla přeložena do mnoha světových jazyků, bohužel do češtiny ne. Jmenuje se „The Read-Aloud Handbook“ (Učebnice předčítání). Jim Trelease několik desítek let pracoval na tom, aby se ideje o blahodárném vlivu předčítání dostaly k co nejširšímu publiku. Samozřejmě se snažil oslovovat ty, kteří mají na děti obrovský vliv – rodiče, učitele, vychovatele. Uvědomoval si, že nejdůležitější je sdělit rodičům, kolik mohou svým dětem dát, když se pravidelné předčítání stane doma samozřejmostí a stane se rituálem.
Treleasovy myšlenky přenesla do své země koncem devadesátých let manželka polského velvyslance v USA Irena Koźmińska. Od roku 2001 vede v Polsku velmi dynamickou a silnou celostátní kampaň.

Ilustrační foto
Zdroj: isifa/LN
Autor: Ondřej Němec

„Kampaň Celé Česko čte dětem® vznikla proto, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou,“ prohlašují organizátoři akce.

BRNO ZAHAJUJE 2. TÝDEN ČTENÍ DĚTEM!

31. 5.
Bolek Polívka, Arnošt Goldflam, Zora Jandová, Zdeněk Merta, LiStOVáNí, kouzelnická show Pavla Kožíška a další slavné osobnosti v pestrém programu otevřou symbolicky v Divadle Bolka Polívky v 18.00 hodin týden plný čtení, pohádek, příběhů a zábavy, jenž bude probíhat v celém Česku.
Vstupenky: www.divadlobolkapolivky.cz.
3. 6.
Čtení, povídání, soutěže a divadla během Dětského dne organizovaného MČ Brno-střed, Björnsonův sad (park u právnické fakulty) od 14.00 do 18.00 hodin.
5. 6.
Autorské čtení v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné ulici s paní Vlastou Švejdovou.
6. 6.
Hravé Lužánky –  dopoledne od 9.00 do 11.30 hod. plné her, soutěží, čtení, sportovních aktivit, ukázky tenisu pro děti zdravé i ty, které tolik štěstí v životě neměly. Akce pořádaná ve spolupráci s projektem Renaissance, Sportovním gymnáziem Ludvíka Daňka, TC MJ a BLTC Brno.
Pozvání přijala trojskokanka Šárka Kašpárková a soubor LiStOVáNí.
6. 6.
Autorské čtení v knihovně Jiřího Mahena.
V 16.30 hod. Markéta Baňková představí svou knihu Straka v říši entropie.
Součástí akce bude i vystoupení divadla ÚDIF, tedy Úžasného divadla fyziky.
7. 6.
Čtení na pobočkách Knihovny Jiřího Mahena.


Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je podle nich spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. „Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti,“ dodávají organizátoři.

A tak doporučují dvacet minut hlasitého čtení denně. Výčet toho, co podle autorů kampaně pravidelné čtení přináší, je nekonečný. Více informací najdete na www.celeceskoctedetem.cz.

Pravidelné čtení dítěti:

uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte;
vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;
podporuje psychický rozvoj dítěte;
posiluje jeho sebevědomí;
rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování;
formuje čtecí a písemné návyky;
učí samostatnému myšlení - logickému a kritickému;
rozvíjí představivost;
zlepšuje soustředění, uklidňuje;
trénuje paměť;
přináší všeobecné znalosti;
ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;
učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla;
rozvíjí smysl pro humor;
je výbornou zábavou;
zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači;
je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;
chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;
je prevencí patologických jevů;
formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život;
je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.