O příspěvek na bydlení snadno připraví chyba úředníka

Praha - „Úřadníci se nesmějí při práci mýliti. Kdo se při své práci dopouští častěji chyb, bude propuštěn,“ říká Pracovní řád pro úředníky z roku 1870. Na druhou stranu musíme uznat, že mýlit se je lidské a chybu může udělat i úředník. V takovém případě by ale měl svou chybu přiznat a hlavně ji napravit. Obzvláště tehdy, když i veřejný ochránce práv konstatuje, že došlo k pochybení, nebo když pro úředníkovo rozhodování existuje závazný právní názor Nejvyššího správního soudu. Jenže jak ukazuje příklad divačky České televize, úředník si vlastně může rozhodovat, jak chce.

Věra Mašková pobírala příspěvek na bydlení, zhruba tisíc korun měsíčně. Příspěvek byl přiznáván vždy za uplynulé čtvrtletí na základě předložených dokladů. Před dvěma lety, přestože doklady byly stále stejné, překvapivě obdržela z úřadu dopis, že příspěvek na bydlení vyplacen nebude. A důvod? Náklady na bydlení prý neplatí ona, ale její syn.

„To je nesmysl, maminka jen není schopna chodit na poštu, tak peníze dává nám a my je posíláme ze svého účtu,“ vysvětlila snacha Eva Mašková. A tak se paní Věra Mašková proti rozhodnutí úřadu odvolala a snažila se úředníkům tuto skutečnost vysvětlit. Ovšem marně. Nepomohlo ani odvolání k Magistrátu hlavního města Prahy. Úředníci trvali na svém. „V jejich odpovědi nebyl žádný argument, a dokonce tam byla i věta, že syn by mohl mamince věnovat i další hodinu měsíčně a dojít na poštu a zaplatit byt složenkou,“ uvedla Eva Mašková. „Podle mě je to jen nesmyslný byrokratický krok, já tedy nevidím žádný rozdíl mezi platbou složenkou a poukázáním z účtu,“ dodala.

Náklad na bydlení hradil někdo jiný, tvrdí úřad

Jenže úřady v tom rozdíl zřejmě vidí. Kompetentní úředníci, kteří o dávkách rozhodují, se odmítli vyjádřit. Na naše otázky odpovídala zástupkyně tiskové mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Táňa Švrčková. „Při podání žádosti o příspěvek se zjistilo, že náklady na bydlení dané paní jsou hrazeny z účtu jiného člověka, který není společně posuzovanou osobou. Úřad, tedy orgán státní sociální podpory proto nezapočítal takto hrazené náklady, čímž nebyly splněny podmínky pro získání dávky,“ vysvětlila nám. Ministerstvo tvrdí, že podle zákona se prý to, že náklady na bydlení byly placeny z jiného účtu, považuje jako důkaz, že náklady neplatila sama paní Věra Mašková, která o příspěvek žádá.

Advokát ani ombudsman s úřadem nesouhlasí

„Dle zákona opravdu není podstatné to, z jakého účtu se ty peníze platí, ale kdo je platí a v tomto případě je nepochybné, že ty náklady na bydlení vynakládala přímo paní Věra Mašková, nicméně protože je staršího věku a je pro ni těžké chodit na poštu a platit složenky, tak se domluvila se svým synem, že mu ty peníze dala a on je platil ze svého účtu,“ uvedl advokát Pavel Nastis. „Toto rozhodně není v rozporu se zákonem o státní sociální podpoře a opravdu nerozumím tomu, proč se státní orgány vůči paní Maškové zachovaly tak, jak se zachovaly,“ dodal.

A navíc, tímto způsobem, tedy z účtu svého syna, paní Mašková platila nájemné předchozí dva roky a nikomu to nevadilo. A tak se s odmítnutím úřadů nesmířila a obrátila se na ombudsmana. Veřejný ochránce práv se případem zabýval a ve svém šetření konstatoval, že Úřad práce i Magistrát hlavního města Prahy ve svém rozhodování pochybily.

„Úřady odebraly příspěvek na bydlení paní Maškové na základě domněnky, aniž by se zabývaly doklady a svědectvími, které jim předkládala,“ uvedla tisková mluvčí veřejného ochránce práv Iva Hrazdílková. „Navíc důvodem jejich zamítavého rozhodnutí o příspěvku na bydlení byla skutečnost, že údajně neplatí za bydlení sama, ale platí její syn, přestože tento způsob byl pro ně v uplynulých dvou letech v pořádku a dávku jí přiznával,“ doplnila. Veřejný ochránce práv doporučil magistrátu, aby dal podnět ministerstvu práce a sociálních věcí k provedení přezkumného řízení. To sice magistrát udělal, nicméně přezkumné řízení zahájeno nebylo.

Podle ministerstva postupovali úředníci správně

„Nebylo zahájeno přezkumné řízení, protože nebyly shledány důvody pro zahájení toho přezkumu,“ uvedla Švrčková. Podle ministerstva je tedy vše v pořádku.

„Co je ale nejzávažnější, je fakt, že úřad práce, Magistrát hlavního města Prahy i ministerstvo práce a sociálních věcí nerespektovaly v tomto případě ani závazný právní názor Nejvyššího správního soudu, který jasně řekl, že pokud zákon nestanovuje podmínku, jakým způsobem mají být náklady na bydlení hrazeny, pak se musí úřady zabývat všemi okolnostmi, musí zjišťovat, jestli opravdu platí za bydlení někdo jiný než osoba, která žádá o příspěvek,“ dodala mluvčí veřejného ochránce práv.

„Domnívala jsem se, že žiju v Evropě, zákony se zde dodržují, a jestliže existuje nějaké rozhodnutí Nejvyššího soudu v obdobném případě, měli by se tím úředníci řídit,“ uzavírá zklamaně Eva Mašková.

Úředníci: Řešení je jednoduché, stačí sepsat smlouvu

Maškovi mezitím svůj marný boj vzdali a začali opět běhat na poštu se složenkami. Přestože je to pro paní Maškovou dražší o poštovní poplatky. Příspěvek na bydlení je díky tomu ale mamince opět přiznáván. Jen za ono čtvrtletí už se ho asi nedočká. Nakonec jsme se alespoň dočkali i rady, jak podobnou situaci vyřešit. Stačí sepsat písemnou dohodu o tom, že platby za byt budou hrazeny z jiného účtu a o příspěvek na bydlení žadatel nepřijde. Vlastně velmi jednoduché řešení, jen je nepochopitelné, že jej úředníci paní Maškové neporadili dříve.