Univerzita obrany představila unikátní aerodynamický tunel

Brno – Na půdě Univerzity obrany v Brně byl dnes uveden do provozu nový aerodynamický tunel. Přístroj za 40 milionů korun bude sloužit pro potřeby vědeckého výzkumu, využití ale najde i v průmyslu. Testovat se v něm může celá řada výrobků – od leteckých součástek až po sportovní potřeby vyžadující dobré aerodynamické vlastnosti. Záštitu nad projektem převzalo sdružení Energoklastr, které pomáhá spolupráci vědeckého a průmyslového sektoru.

Nově zprovozněný aerodynamický tunel v Brně Tunel je největším zařízením svého druhu, které mají vysoké školy ve střední Evropě v užívání. Je unikátní i tím, že jeho provoz je velmi levný. Provoz ostatních zařízení v republice je výrazně dražší, dá se proto očekávat, že zájem soukromého sektoru bude velký. „Tunel nebude sloužit pouze regionálnímu průmyslu, o jeho využití projevují zájem firmy z celé republiky,“ potvrdil předseda představenstva Energoklastru Jan Rakušan. 

Aerodynamický tunel v Brně nabídne různorodé možnosti využití. K testování ho mohou využít vývojáři z oblasti leteckého či automobilového průmyslu, zbrojní výroby, strojírenství, energetiky, stavebnictví, ale i ekologie či sportu.


Zařízení zabírá plochu větší než 320 čtverečních metrů. Srdcem celého tunelu je ventilátor, který umožňuje urychlení proudu vzduchu na více než 180 kilometrů v hodině. Aerodynamický tunel je určen především pro testování modelů letadel a jejich částí – výzkum výrazně pomáhá ve všech fázích jejich návrhu, vývoje, ale i provozu. „Může to být i energetika a obnovitelné zdroje energie, jako třeba vrtule větrných elektráren,“ upřesnil Rakušan. Netradičním využitím může být i testování nových materiálů pro výrobu stanů nebo oblečení. „Pro nás hraje aerodynamika velkou roli, ať už co se týče materiálu kombinézy, nebo postoje při sjezdu. Je hodně věcí, co se tu dá otestovat,“ řekl za Svaz lyžařů Ondřej Bank.

Video O novém tunelu hovoří odborník Dalibor Rozehnal
video

O novém tunelu hovoří odborník Dalibor Rozehnal

Historie aerodynamických tunelů

První letadlo české výrobyVznik aerodynamických tunelů byl od samého počátku úzce spjat s vývojem letadel. První experimentální měření v těchto zařízeních výrazně přispěla k pochopení základních zákonitostí aerodynamiky. V Praze Letňanech byl v roce 1922 založen Vzduchoplavecký studijní ústav ministerstva obrany, dnes Výzkumný a zkušební letecký ústav, který v současné době pracuje se třemi nízkorychlostními tunely a stejným počtem zařízení pro vysokorychlostní aerodynamiku.


Tunel bude provozovat Katedra letecké a raketové techniky Univerzity obrany, jejíž studenti a zaměstnanci budou nové zařízení využívat k výzkumu. Zařízení bude do roka schopno testovat 20 hodnot. Je nutné jej vybavit ještě další měřící technikou, což přijde na asi 60 milionů korun. „Spolupráce akademické sféry a průmyslu je pro naši univerzitu klíčová,“ uvedl rektor Univerzity obrany Rudolf Urban.

Energoklastr

Sdružení je souborem navzájem propojených společností, specializovaných dodavatelů a firem, kteří si navzájem konkurují, ale také spolupracují s cílem zlepšit svoji konkurenceschopnost. Energoklastr se zaměřuje na spolupráci malých a středních podniků, výzkumných organizací, univerzit a veřejného sektoru. V oblasti aplikovaného výzkumu a transferu technologií se soustředí na výrobu elektrických zařízení, letecký a automobilový průmysl, IT a stavebnictví.