Fotograf Thýn ve Fiducii

Pražský fotograf Jiří Thýn zkoumá možnosti černobílé fotografie. Pomocí analogického filmu, citlivých fotopapírů a různých šablon kreslí světlem. Své práce přivezl letošní finalista Ceny Františka Chaloupeckého do ostravské Fiducie z Galerie hlavního města Prahy.

Základem výstavy Jiřího Thýna jsou fotografie z cyklu Předobrazy, prostor, abstrakce. „Je to cyklus černobílých fotografií, který vznikl z výsledku analýzy analogového média fotografie, které mě přivedlo k uvažování o prostoru a abstrakci ve fotografii.“
Thýn hledá nové dimenze fotografie také v kubismu. Předobrazem několika jeho prací byly plastiky sochaře Otto Gutfreunda vytvořené před sto lety.

„Fotografoval jsem je technikou čtyř expozic na jeden formát nebo políčko negativu. A každou tu expozici jsem pootočil vlastně tím originálem. Takže v tom výsledku na té fotografii jsou všechny čtyři pohledové strany té plastiky.“

Thýn nemluví o abstrakci, ale o nenarativní fotografii. Nejnovější z vystavených prací se jmenuje Základní studie nenarativní fotografie.

„Ta podstata nenarativnosti nebo té abstrakce v tom motivu je daná tím, že už v ní není důležitý čas ani prostor, tudíž se tam neodehrává vlastně žádný popsatelný příběh.“

Video Reportáž Petry Sasínové
video

Reportáž Petry SasínovéVýstavu Jiřího Thýna, který je už podruhé nominovaný na Cenu Jindřicha Chaloupeckého, můžete vidět v ostravské galerii Fiducia do konce července.