Spor mezi ŘSD a společnosti Eurovia zatím skončil patem

Ostrava - Spor Ředitelství silnic a dálnic se stavební firmou Eurovia zatím skončil patem. Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky totiž zamítl dvě žaloby, které na sebe obě strany podaly. Ředitelství silnic a dálnic tvrdilo, že dálnici kvůli závadám nikdy nepřevzalo. Eurovia tento postup žalovala. Ředitelství podalo protižalobu s tím, že Eurovia dálnici nikdy nedodala a má s jejím předáním zpoždění. Rozhodnutí soudu, který žaloby zamítl, vnímají  obě strany jako své vítězství.

„Rozhodčí soud prakticky potvrdil právní názor naší společnosti o tom, že v minulosti došlo k předání a převzetí stavby dálnice D47 v souladu se smlouvou o dílo,“ vyjádřila se mluvčí společnosti Eurovia CS Petra Kučerová.

„Rozhodčí nález dal za pravdu ŘSD v tom, že od počátku zastávalo názor o neopodstatněnosti rozhodčího řízení vyvolaného společnosti Eurovia. Rozhodně nebrání ŘSD, aby se nadále domáhalo odstranění všech vad,“ uvedla mluvčí Ředitelství silni a dálnic Martina Vápeníková.

Video Reportáž Alexandry Přečkové
video

Reportáž Alexandry Přečkové