Na Bečvě se opravují břehy

Osek nad Bečvou - Speciální mechanika - dva tzv. kráčející bagry odstraňují na řece Bečvě povodňové škody z roku 2010. U Oseku nad Bečvou narušila povodeň stabilitu břehů. Povodí Moravy, které se o řeku stará, získalo na opravy dotaci deset milionů korun. Navíc už v okolí pracuje na několika menších stavbách.

Před dvěma lety se Bečvou valila padesátiletá povodeň. Při kulminaci protékalo korytem až 750 kubických metrů vody. „Po povodni v roce 2010 došlo k narušení obou břehů na řece Bečvě, proto tady provádíme sanaci těch svahů. Pokládáme tady kameny a zároveň opravujeme u jezu ty betonové zdi,“ uvedla mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Video Reportáž Martina Laštůvky
video

Reportáž Martina Laštůvky

Bagry pokládají na svazích řeky kameny, které mají zabránit splavování břehů. Kromě povodní před dvěma lety se upravoval tok Bečvy i v roce 2006. Největší škody ale napáchala velká voda před patnácti lety.“ Celá stavba, která je na zhruba na dvoukilometrovém úseku v 16. lokalitách, si vyžádá asi deset milionů korun,“ prozradila Gabriela Tomíčková. Práce na Bečvě by měly skončit v září letošního roku. Na úpravách pracují bagry i na nedaleké Bystřičce v Lipové.